Gå till innehåll

Om programmet

Ett nationellt program för hållbar utveckling

Om mindre än 10 år ska FN:s 17 Globala mål vara uppnådda. En hållbar utveckling kräver en genomgående beteendeförändring samtidigt som utmaningarna efterfrågar helt nya kompetenser och kunskaper hos människan.

Unga och nästkommande generationer ska ärva de samhällen vi utvecklar idag och även de konsekvenser våra handlingar och beslut medför. Att förvänta sig att morgondagens beslutsfattare kommer axla ansvaret som strategiska, empatiska världsmedborgare är för mycket begärt och för riskfyllt att räkna med om de inte förbereds och inkluderas i framtidsarbetet redan nu.

Aktuellt

Join us

Kontakta oss för att få veta hur du som samhällsaktör kan ansluta till programmet.

Kontakta oss