Gå till innehåll
Modul 4

Modul 4

Modul fyra är den sista modulen i Future Minds och kopplar till gymnasiearbetet. Modulen möjliggör för dig som ung att använda din tid i skolan för att genom dina passioner och drivkrafter förändra världen.

Modulens kärna är projektförslagen för ditt gymnasiearbeten, där du som elev får välja teman som knyter an till olika omvärldsaktörer. I gymnasiearbetet ges du möjlighet att i samarbete med omvärldsaktörer, samla in data och möta aktörer utanför skolan. Gymnasiearbetet sätts in i ett sammanhang och resultaten återkopplas till aktörerna du väljer att samarbeta med och får därigenom spridning. Du som elev får även möjlighet att utbyta erfarenheter med elever på andra skolor, får fortbildning i olika relevanta frågor för gymnasiearbetet och får tillfälle att visa upp dina resultat. Dessutom får du den unika möjligheten att skapa djupare samarbeten med olika aktörer för att få referenser och kontakter värdefulla inför framtida yrkesliv och utbildning.

Denna sida är under uppbyggnad men här kommer du som är elev hitta spännande material som projektförslag, tips och trix och inspiration till gymnasiearbetet.

PROJEKTFÖRSLAG