Bild av en kvinna vid en whiteboard tavla

En plattform för förändring

För att unga ska kunna möta nya krav som samhällsmedborgare, studenter, arbetstagare och beslutsfattare, behöver vi möjliggöra att de får rätt kunskaper och verktyg för att kunna påverka samhället i en mer hållbar riktning.

Vi är övertygade om att ett hållbart samhälle byggs genom att olika aktörer i samhället möts och skapar samarbeten där unga inkluderas i arbetet. Därför skapar Future Minds en unik plattform där unga tillsammans med aktörer från näringsliv, forskning, myndigheter och civilsamhället får tillfälle att mötas kring frågor som rör vår gemensamma framtid.

Programmet gör gymnasieskolan till en inkubator för samhällsförändrande innovation. Genom att olika aktörer i samhället involverar sig i programmet bidrar det till att effektivt kompetenssäkra svensk arbetsmarknad i hållbarhetsfrågor. Programmet tillgängliggör aktuell forskning för unga och realtidsanpassar ingången till hållbar utveckling. Genom modulerna skapas nya metoder och nya arbetssätt för gymnasieskolan. Deltagande stärker och rustar den unga generationen som genomförare av Agenda 2030, och bidrar på längre sikt till ett aktivt medborgarskap.

En pil som pekar nedåt En pil som pekar nedåt
Bild av en kvinnas ansikte

Vad är Future Minds?

Future Minds är ett nytt nationellt kunskapsprogram för gymnasieskolor, med syftet att växla upp ungas möjligheter att tillskansa sig kunskap och vässa sina förmågor både i och utanför skolbänken. Programmet ska enkelt kunna integreras i befintliga gymnasieprogram och undervisning och ska underlätta inkluderingen av hållbar utveckling i gymnasieskolan. Digitalt arbete kombineras med fysiska möten som möjliggör för samhällsaktörer att ansluta med sina kunskaper och hållbarhetsutmaningar.

Programmet pågår under elevens alla tre år på gymnasiet, oavsett programinriktning och består av fyra moduler. Syftet med modulerna är att öka elevers och lärares kunskap och färdighet kring hållbar utveckling under hela studietiden, med målet att ta eleven från grundkunskap till expertis i vår tids viktigaste frågor.

Modulerna kombinerar uppdaterade och relevanta kunskaper med verklighetsförankrade erfarenheter och utmaningar, där eleverna aktivt får applicera sina egna kunskaper och utveckla insikter och metoder i samarbete med aktörer från näringsliv och civilsamhället.

En pil som pekar nedåt
En pil som pekar nedåt

Join us

Är du intresserad av att samarbeta eller veta mer, kontakta oss!

Unga måste involveras i omställningen till ett hållbart samhälle. Att göra unga till en partner i er hållbara omställning är både smart och avgörande för att skapa relevanta och långsiktiga lösningar. Genom att stärka ungas innovations- och förändringskraft kan ni få viktiga insikter för ert hållbarhetsarbete, samtidigt som ni möjliggör för unga att samla på sig de praktiska förmågor som de behöver. Ni får även möjlighet att lära er av och skapa relationer till framtidens beslutsfattare, medborgare och arbetstagare.

Om du är intresserad av att samarbeta med oss för att rusta unga med kunskap och verktyg för en värld som håller längre, är du varmt välkommen att kontakta oss. Missa inte chansen att möjliggöra för nästa generation att skapa en bättre framtid!

En bild av en man med en futuristisk förgrund

Bakgrund

Idén och konceptet med Future Minds har vuxit fram som ett resultat av år av möten med elever och lärare i hela Sverige. Genom we_change har vi samlat skolors insikter och behov kopplade till kontinuitet och fördjupad kunskap om hållbar utveckling som nu omsätts i det nya programmet Future Minds.

we_change mål är att skynda på och stärka undervisningen om hållbar utveckling i gymnasieskolan. Därför arbetar vi nära svenska gymnasieskolor med syftet att inkludera och ge fler unga möjlighet att påverka samhället i en hållbar riktning. we_change ska inspirera, bidra till att förändra attityder och höja kunskapsnivån kring hållbar utveckling och de Globala målen. Sedan starten 2011 har we_change mött över 70 000 elever och tusentals lärare. we_change är en del av stiftelsen Fryshuset och är en partipolitisk och religiöst obunden verksamhet. Läs mer om we_change här.

Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende. Fryshuset bedriver ett 50-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige, där unga har möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete. Fryshuset arbetar för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar efter övertygelsen om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar tänka nytt och hitta nya lösningar. Läs mer om Fryshuset här.

Kunskapsprogrammet byggs med hjälp av medel från Allmänna Arvsfonden.