Gå till innehåll

hey arbetsgivare!

Har era framtida chefer och anställda den kompetens som kommer att vara avgörande för er verksamhets överlevnad? Det finns anledning att tvivla.*

Framtidens arbetsplatser saknar rätt kompetens

Samhället förändras i en explosiv hastighet och arbetsmarknaden med den. Sverige ska vara klimatneutralt senast år 2045 (1). Detta skapar nya kompetens- och utbildningsbehov för företagen. Redan idag misslyckas vart femte rekryteringsförsök i de svenska företagen, ofta på grund av det saknas kandidater med rätt kompetens (2). Ett problem som bara kommer att växa. 

Det handlar om digitalisering, teknikutveckling och grön omställning. Internationella företagsledare säger att en nödvändighet för framtiden är att förbereda nästa generation på denna omställning (3). Globalt kommer det att behövas nästan dubbla befolkningen av Sverige – 18 miljoner personer – för nya jobb till 2030 för att nå upp till Parisavalet (4). Gröna jobb har växt varje år med 8% senaste 5 åren, medan antalet jobbkandidater endast växt med 6% (5).

En rapport från PWC visar en stor oro hos tusentals globala VD:ar om hur klimatrisker kommer påverka deras kostnadsprofiler och leveranskedjor. Nära 40% tror att deras företag inte kommer att vara ekonomiskt tillförlitlig ett decennium från nu om de fortsätter i samma spår. En siffra som bara kommer att öka (6).

Om den verkligheten kommer – har ni det som krävs?

Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

För att lösa framtidens hållbarhetsutmaningar behöver unga få tillgång till rätt kunskap. Det finns indikationer på att svensk skola inte lever upp till önskad nivå av lärande för hållbar utveckling . Det finns även undersökningar som pekar på att elevernas intressen och engagemang kring hållbarhet inte alltid möts och stimuleras i skolan. Något som riskerar att motverka deras handlingskompetens (7).

I en tid där det finns globala och lokala utmaningar – till exempel klimatförändringar och kränkningar av mänskliga rättigheter behöver Sveriges kommuner, näringsliv och civilsamhällen samarbeta med unga för att de ska kunna vara en del av lösningen. För att unga ska kunna göra det behöver de stärka viktiga förmågor t.ex. kreativitet och problemlösning som många känner att de inte får öva på tillräckligt mycket i skolan idag.

Om Future Minds

Future Minds är ett nationellt kunskapsprogram och en samverkansplattform för gymnasiet med syfte att stärka elever och lärares färdigheter för en hållbar samhällsutveckling. Future Minds samarbetar med aktörer från hela samhället b.la. IKEA, SEB, Sveriges Radio, WWF och Fairaction.

Tillsammans med partners tar Future Minds fram utbildningsmaterial baserat på deras område. Future Minds anordnar även event där unga får lösa riktiga hållbarhetsutmaningar som samarbetsaktörer har.

BOKA ETT MÖTE MED OSS!

Vill ni som företag, organisation, kommun eller annat samarbeta med oss?
Gör som IKEA, SEB och många fler – bli en partner till Future Minds.

Framtidens CV

Visste ni att i framtiden förutspås det att 65% av dagens lågstadiebarn kommer ha yrken som ännu inte finns? De kommer kanske att bli Klimatrevisorer, Havsbottenodlare eller designa robotpersonligheter. I och med att världen och arbetsmarknaden förändras i ett rasande tempo med grön omställning och digitalisering förändras behovet av kompetens. För att ta reda på vilka yrken som unga tänker kommer finnas i framtiden har Future Minds frågat nära tusen unga över hela Sverige under hösten 2022. 

I enkäten syns det tydligt att unga kopplar framtidsyrken med hållbarhet. Svaren visar på hopp, medvetenhet, oro, och lösningsfokus. T.ex. att vara en re-designer av second hand material eller att arbeta som en återägodelsfinnare när bostäder hamnat under vattenytan på grund av ökade havsnivåer. Med ett generationsskifte visar enkäten att värden som empati, medmänsklighet och flexibilitet blir allt viktigare. Som att vara en tankeläsare genom digitala  verktyg och hjälpa människor med deras trauman eller att det finns ett ökat intresse för olika yrken som skyddar djurs rättigheter som individer. Unga kommer att forma en annan framtid än den vi har idag – och behöver rätt förutsättningar för det redan nu. Många unga vill vara en del av lösningen.

Framtidens CV är en kampanj som tagits fram av Future Minds med syfte att inspirera, väcka diskussion och debatt kring vilka förmågor och kunskaper unga behöver ha för framtidens arbetsmarknad och hållbarhetsutmaningar. Se fler exempel på framtidsyrken av unga här.

Se fler yrken

Här kan du se fler yrken av unga.

Vill du veta mer om Future Minds?

Se och läs mer om följande:

Källor

(1) Hemsida: ”Sveriges klimatmål och klimatpolitiska ramverk” (Hämtad 23-01-21) Naturvårdsverket

(2) Rapport: Kompetensförsörjning för klimatomställningen (2021) Svenskt näringsliv

(3) Rapport: “Closing the Sustainability Skills Gap: Helping businesses move from pledges to progress” (2022), Microsoft Corporation

(4) Rapport ”Greening with jobs” (2018), International Labour Organization

(5) Rapport: Global Green Skills Report 2022, (2022) Linkedin economic graph

(6) Rapport: Winning today’s race while running tomorrow’s (2023) PwC

(7) Hemsida: ”Skolors arbete med lärande för hållbar utveckling” (2020) Skolinspektionen

Sidan uppdaterades senast 23-02-15.

Aktuellt

Boka ett möte med oss

Klicka här för att komma i kontakt med någon från teamet.

Kontakta oss

Partnerskap & Samarbeten

En av dom viktigaste delarna i vår verksamhet är våra partnerskap och samarbeten som möjliggör och bygger broar mellan unga, näringslivet och civilsamhället genom vårt kunskapsprogram.

Läs mer

Event

Event är en del av vårt kunskapssprogram som sträcker sig till skolor över hela landet.

Läs mer

Läs vår bilaga från Morgondagens arbetsplatser

I januari 2023 publicerade vi en helsida i Morgondagens arbetsplatser.

Läs mer

KONTAKTA OSS

Vill du komma till vår infoadress? Fyll i kontaktformuläret här eller maila oss på info@futuremindssweden.se