Gå till innehåll

Resurser

Future Minds har, i samråd med organisationer som vi samarbetar med, granskat och valt ut de övningar vi tycker är särskilda guldkorn som vi vill lyfta lite extra! Allt för att det ska vara enkelt för dig som lärare att hitta inspiration och övningar kopplade till hållbar utveckling som är särskilt anpassade för gymnasiet.

Övningarna kan fungera väl som komplement till Future Minds moduler, och som ett sätt att variera och bredda din undervisning och skolans arbete med lärande för hållbar utveckling.

Har du tips om lärresurser som skulle passa i tipsbanken eller är nyfiken på att veta mer om Future Minds, kontakta oss här.

LÄTT

LÄTT

mänskliga rättigheter ur ett historiskt och globalt perspektiv

I den här övningen får eleverna lära sig mer om FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna – vad innehåller den, vilket ursprung har den och vilka var de män och kvinnor som, genom historien och runt om i världen, kämpade för att just dessa rättigheter skulle bli universellt erkända och respekterade?

Tid: 10-15 h
Ämnen: Sh, Sv, Eng, Fil, Etik

Till övningen
LÄTT

Verklighetens flykt

Detta är en interaktiv video för ökad kunskap om hur det kan vara att fly från sitt hem. Verklighetens Flykt bygger på berättelser från människor som flytt från sina hem, och som spelare tvingas du göra detsamma. Berättelsen utspelar sig i ett framtida Sverige som är otryggt och korrupt.

Vad tar du med dig när du inser att du måste fly, och vad väljer du bort? Vilka personer tar du med dig, och vilka tvingas du lämna kvar? Det här är några exempel på dilemman den som spelar Verklighetens Flykt ställs inför.Tid: 15-20 h
Ämnen: Sv, Etik

Till övningen

LÄTT/MEDEL

LÄTT/MEDEL

EARTh hour

Earth Hour 2022 är den 26 mars kl 20.30-21.30. Då fortsätter vi sätta ljus på klimatförändringarna och på den minskande biologiska mångfalden. Här finns material som kan användas i undervisningen.

Tid: En till flera lektioner beroende på val av uppgifter och upplägg
Ämnen: Ämnesövergripande, ex: Sh, Bi, Fy, Tk.

Till övningen
LÄTT/MEDEL

KREATIVITET PÅ HÅLLBAR VÄG

För att åstadkomma en hållbar utveckling behöver vi ta hela människans rika resurser i anspråk i form av kreativt och innovativt tänkande kombinerat med kulturella uttrycksformer där känslouttryck, empati, nya perspektiv och närvaro tar plats.

Tid: En till flera lektioner beroende på val av uppgifter och upplägg
Ämnen: Ämnesövergripande, ex: Sv, Bi, Sh, Hi, Kom, Estet.

Till övningen

MEDEL

MEDEL

Det nya landet

En skolklass på en öde ö. Ett nytt land. En grundlag måste utformas. Men vilka rättigheter ska gälla? Och vad händer när konflikterna skärps på ön?

Tid: 1-2 h.
Ämnen: Sh, IB, Hi2

Till övningen
MEDEL

Hur kan vi resa mer hållbart?

Lärarhandledning med diskussions- och reflektionsövningar kring texthäftet Schyst Resande som täcker flera olika problematiker, från sexuell exploatering av barn till utsläpp från transporter.

Tid: Flexibelt.
Ämnen: Sh, Re, Ge, Fek, turism.

Till övningen
MEDEL

MÅLKOMPASSEN

Målkompassen är ett interaktivt spel som genom utmaningar låter elever testa sina kunskaper om läget i världen och samtidigt lära sig mer om hur det går för världens länder att uppnå Globala målen och hur vi alla kan bidra.

Tid: 5-15 min per avklarat mål
Ämnen: Sh, Sv, BI, Na, Te

Till övningen
MEDEL

Hållbar handel för hållbar utveckling

Hur kan hållbar handel vara ett verktyg för hållbar utveckling? Fairtrade ger elever i uppdrag att fördjupa sin kunskap i ämnet och sprida den vidare för ett ökat lokalt engagemang.

Tid: Flexibelt, går att göra på en lektion, temadag eller löpande längre tid.
Ämnen: Eng, Sv, Hi, Sh, Na.

Till övningen
MEDEL

Konsumera mera?

Hur påverkar teknik- och elektronikindustrin hållbar utveckling? Var ligger ansvaret för en mer hållbar konsumtion och vad har din egen bank för roll i allt detta?

Tid: 1 h
Ämnen: Sh, Ke, Tk, El och energi, Ek.

Till övningen
MEdel

THE DANGER OF A SINGLE STORY

Utifrån Chimamanda Ngozi Adichie's TED Talk får eleverna reflektera och diskutera kring hur vi formar vår världsbild och vilken roll fördomar och information spelar när vi bildar oss uppfattningar om andra människor, kulturer och länder.

Tid: 1 h
Ämnen: Eng, Sh, Media & kom.

Till övningen
MEdel

BLI MÅLMEDVETEN

Här kommer du att få lära dig lite mer om Globala målen, svara på frågor om ditt liv och dina värderingar, för att sedan få en personlig att-göra-lista med konkreta tips på vad just du kan göra för att bidra och #BliMålmedveten.

Tid: 1 h
Ämnen: Sh, NA, TE, BI

Till övningen

MEDEL/svår

medel/svår

Bortom fossilsamhället

Låt dina elever leva sig in i en framtid där den fossila eran är över. Blicka tillbaka från framtiden genom spännande historier och låt klassen skapa fler berättelser och delar till fossilmuséet.

Tid: Flexibelt, går att göra på en lektion, temadag eller löpande längre tid.
Ämnen: Eng, Sv, Hi, Sh, Na.

Till övningen
medel/svår

Influence the future

Jobba med autentiska utmaningar där eleverna är delaktiga i lokala frågor och hållbar stadsutveckling! Materialet presenterar fyra olika undervisningsområden att arbeta med på i ert eget närområde: Biologisk mångfald, Klimat och energi, Konsumtion och avfall samt Mat.

Tid: Ett par veckor (utspritt)
Ämnen: Ämnesövergripande, ex: Sh, Bi, Tk, Ek.

Till övningen
SVÅR

FN-rollspel om klimatfrågan

Debatter, kompromisser, resolutioner. Hur kan vi komma överens i klimatfrågan? Och hur fattas ens beslut i världens största demokratiska organisation? Under ett FN-rollspel representerar eleverna olika länder i klimatförhandlingarna och diskuterar utsläppsminskningar och anpassningsåtgärder.

Tid: 4-6 h
Ämnen: Sh, NA, Eng, Tk, Ek, Globala studier, IR.

Till övningen