Gå till innehåll

Modul 2: Omvärldskontakt

Modul 2 är den andra delen i Future Minds med fokus på omvärldskontakt, aktivering och idégenerering.

I den här modulen har vi samlat alla våra event, aktiviteter och andra aktiveringar som ger eleven möjlighet att möta verkligheten genom att träffa och på andra sätt interagera med aktörer från olika delar av samhället. Genom de olika aktiviteterna övas eleverna på att aktivt applicera sina kunskaper inom hållbarhet för att utveckla insikter, idéer och metoder, och faktiskt utöva påverkan.

Anmälan till samtliga event och aktiviteter sker i kalendern här.

Kreativitetsövningar

Om ni behöver en re-cap av kunskaperna i modul 1 eller vill sporra igång kreativiteten hos eleverna inför att ni sätter igång med aktiviteter och event i modul 2 så finns längst ner på denna sida korta övningar för just detta.

Till varje event/aktivitet medföljer dessutom särskilt anpassad lärarhandledning och elevhandbok som är viktiga för att förbereda er.

Brevväxling med makthavare

Målgrupp: år 1-3.

Utifrån Brevmetoden©️ ges eleverna möjlighet att uttrycka för makthavare hur de upplever sin samtid och önskar se sin framtid. Anmälda elever får först ett brev från Future Minds med en uppgift och uppmaning om att kontakta valfri makthavare utifrån ett tydligt tema och syfte. Eleverna utför sedan uppgiften genom att i grupp skriva brev som de skickar till valda politiker. Politiker och tjänstepersoner har ett ansvar att svara på inkomna frågor vilket garanterar att klassen får svar. Ett återkopplande och uppmuntrande svar fås även från Future Minds.

Tidplan:

Aktiviteten är tillgänglig under vårterminen.
Anmälan för våren 2024 är öppen. Till anmälan.

Debattartikeltävling

Målgrupp: år 1-3

I samarbete med nyhetssajten Supermiljöbloggen får eleverna skriva debattartiklar på givna teman kopplade till hållbarhet. En jury utser ett urval av artiklarna som blir publicerade på Supermiljöbloggen i början av sommaren.

Tidplan:

Aktiviteten är tillgänglig under vårterminen.
Anmälan för våren 2024 är öppen. Till anmälan.

Filmfest

Målgrupp: år 1-2

Future Minds Filmfest är en modererad filmvisning med efterföljande panelsamtal. Här belyser vi olika perspektiv på de komplexa samhällsutmaningar som vi står inför och hur vi tillsammans kan skapa en mer hållbar värld. Innehållet arbetas fram för att bidra till läroplanens uppdrag om lärande för hållbar utveckling och är relevant för samtliga gymnasieprogram. Passet bidrar med fördjupad kunskap och engagemang inom olika hållbarhetsfrågor och gästas av representanter från näringsliv, politik, civilsamhälle och forskning.

Läs mer här.

Sustainability Hackathon

Målgrupp: år 2-3

Vårt största event är Sustainability Hackathon, en lösningsorienterad innovationstävling där eleverna tävlar nationellt med sina idéer för en riktig hållbarhetsutmaning kopplat till olika samhällsaktörer. Hackathonet sker både digitalt och fysiskt ute på skolorna under höstterminen och avslutas med en final i december där en nationell vinnare koras! Se hur det gick till 2021 i filmen nedan.

Läs mer här.

Film från Sustainability hackathon 2021

till innehållet