Gå till innehåll

Modul 2: Omvärldskontakt

Modul 2 är den andra delen i Future Minds med fokus på aktivering och idégenerering för eleven. I denna modul ges eleven möjlighet att aktivt applicera sina kunskaper inom hållbarhet för att utveckla insikter och metoder i samarbete med aktörer från näringsliv och civilsamhället.

Den största delen inom Modul 2 är vårat Sustainability Hackathon som är en lösningsinriktad innovationstävling där eleverna tävlar nationellt med sina idéer. Hackathonet är inspirerat av de innovationsprocesser som ofta används inom IT-sektorn och produktutveckling för att hitta lösningar på svåra problem. Under en halvdag arbetar eleverna i grupper tillsammans med en ledande samhällsaktör, för att ta fram lösningar på en riktig hållbarhetsutmaning kopplat till aktörernas verksamhet. Eleverna följer en processtyrd metod och under arbetets gång genererar de idéer som gruppen i slutet av dagen presenterar för samhällsaktören. När Sustainability Hackathon turnén är genomförd avslutas Modul 2 med en grand final i Sustainability Hackathon där en vinnare koras. 

Nästa omgång Sustainability hackathons sker HT22. Vi återkommer med information om anmälan och innehåll.

Film från Sustainability hackathon 2021

till innehållet

Här hittar du som lärare information om Sustainability Hackathon och klassrumsövningar (och inom kort mycket mer).