Gå till innehåll

Modul 3: Fördjupning

Modul 3 ger utrymme för fördjupning, att gå från grundkunskap till expertis, i olika frågor rörande hållbar utveckling. Här får eleven använda de kunskaper och färdigheter som förvärvats i de tidigare modulerna och omsätta det i sitt gymnasiearbete.

Modulens kärna utgörs av projektförslag till elevernas gymnasiearbeten, där eleverna får inspiration till att välja teman som knyter an till hållbarhet och till olika omvärldsaktörer. Genom detta sätts elevens arbete i ett sammanhang och resultaten återkopplas till aktörerna de väljer att arbeta med och får därigenom spridning. Eleverna får även möjlighet att utbyta data och erfarenheter med elever på andra skolor och ges möjlighet att visa upp sina resultat. Eleverna kan också skapa djupare samarbeten med olika aktörer för att få referenser och kontakter värdefulla inför framtida yrkesliv och utbildning.

Varför Modul 3?

Genom att sätta in gymnasiearbetet i ett sammanhang skapas meningsfullhet för eleverna, och en möjlighet att fördjupa sig inom olika frågor kring hållbar utveckling. Att omsätta sina kunskaper i praktiken och själva driva projekt kopplat till hållbarhet där eleven utifrån eget intresse får chansen att utveckla fördjupade expertkunskaper är givande för eleven och skapar förutsättningar för en hållbar utveckling och engagemang. Materialet i modul 3 plockas fram i samråd med lärare och unga, samt våra samarbetspartners.

Stödinsatser

För elever som vill göra sitt gymnasiearbete med fokus på hållbar utveckling erbjuder Modul 3 följande:

För lärare:

Tidplan

Webbinarier och tillfällen för datainsamling anordnas under flera tider på läsåret för att underlätta och tillmötesgå skolors olika tidplaner.

Preliminär tidplan för stödinsatser till gymnasiearbetet läsåret 2022/2023:

Maj 16 – Anmälan till projektförslagen öppnar

Aug – Webbinarium 1: Fokus på metod och uppstart (för skolor med tidig tidplan)

Sep 30 – Anmälan till projektförslagen stänger

Okt – Datainsamling (för skolor med tidig tidplan)

5 Okt – Webbinarium 1: Fokus på metod och uppstart

20 Okt – Webbinarium 2: Fokus på resultat och analysering (för skolor med tidig tidplan)

25 Jan – Datainsamling

3 Feb – Webbinarium 2: Fokus på resultat och analysering

Anmälan

Både vi på Future Minds och våra samarbetspartners som bidrar med projektförslag är djupt investerade i elevernas arbeten. Därför behöver du som är lärare anmäla dina elever som vill jobba med projektförslagen, så att vi kan administrera stödinsatser och synk med partners. Anmälan sker i kalenderfunktionen här.

Till innehållet

Här hittar du projektförslagen och extra stödmaterial för dig som är lärare.