Gå till innehåll

Modul 3: Fördjupning

Modul 3 ger utrymme för fördjupning, att gå från grundkunskap till expertis, i olika frågor rörande hållbar utveckling. Här får eleven använda de kunskaper och färdigheter som förvärvats i de tidigare modulerna och omsätta det i sitt gymnasiearbete.

Modulens kärna utgörs av projektförslag till elevernas gymnasiearbeten, där eleverna får inspiration till att välja teman som knyter an till hållbarhet och till olika omvärldsaktörer. Genom detta sätts elevens arbete i ett sammanhang och resultaten återkopplas till aktörerna de väljer att arbeta med och får därigenom spridning. Eleverna får även möjlighet att utbyta data och erfarenheter med elever på andra skolor och ges möjlighet att visa upp sina resultat. Eleverna kan också skapa djupare samarbeten med olika aktörer för att få referenser och kontakter värdefulla inför framtida yrkesliv och utbildning. Materialet i modul 3 plockas fram i samråd med lärare och unga, samt våra samarbetspartners.

Stödinsatser

För elever:

För lärare:

Tidplan

Webbinarier och tillfällen för datainsamling anordnas under flera tider på läsåret för att underlätta och tillmötesgå skolors olika tidplaner.

Preliminär tidplan för stödinsatser till gymnasiearbetet läsåret 2023/2024:

Aug 7 – Anmälan till projektförslagen öppnar
Aug 28 – Webbinarium 1: Att komma igång
Sep 4 – Webbinarium 2: Att göra enkäter & intervjuer
Okt 3 – Gruppintervjuer & Enkätutbyte
Okt 26 – Webbinarium 3: Att opponera & respondera
Okt 30 – Anmälan till projektförslagen stänger
Jan 19 – Gruppintervjuer & Enkätutbyte
Mars 18 – Webbinarium 3: Att opponera & respondera

Anmälan

Både vi på Future Minds och våra samarbetspartners som bidrar med projektförslag är djupt investerade i elevernas arbeten. Därför behöver du som är lärare anmäla dina elever som vill jobba med projektförslagen, så att vi kan administrera stödinsatser och synk med partners.

Anmälan till projektförslagen och samtliga webbinarier och intervjutillfällen sker i kalenderfunktionen här.

Till innehållet

Här hittar du projektförslagen och extra stödmaterial för dig som är lärare.