Gå till innehåll

Modul 3: Fördjupning

Modul tre är den sista modulen i Future Minds och kopplar till elevernas gymnasiearbeten.

Modulens kärna är projektförslag för elevernas gymnasiearbeten, där eleverna får välja teman som knyter an till olika omvärldsaktörer. I gymnasiearbetet ges eleverna möjlighet att i samarbete med omvärldsaktörer, samla in data och möta aktörer utanför skolan. Elevernas gymnasiearbeten sätts in i ett sammanhang och resultaten återkopplas till aktörerna de väljer att samarbeta med och får därigenom spridning. Eleverna får även möjlighet att utbyta erfarenheter med elever på andra skolor, får fortbildning i olika relevanta frågor för gymnasiearbetet och får möjlighet att visa upp sina resultat. Eleverna kan också skapa djupare samarbeten med olika aktörer för att få referenser och kontakter värdefulla inför framtida yrkesliv och utbildning.

Vad innehåller modulen?

Till innehållet

Här hittar du projektförslag till ditt gymnasiearbete och material för dig som är lärare.