Gå till innehåll

Future minds:
Programmet

Välkommen till elevsidan! Det är här du som elev hittar allt material, som handledningar, tips, inspiration och mycket mer för programmets samtliga moduler. Ta en tur och dyk in i första modulen för att se vad den har att erbjuda! Detta är en Betaversion, sidan är under utveckling så vi tar gärna del av din feedback för att göra materialet bättre!

PILOTTESTAS läsåret 2021/2022
MODUL 1

Kunskapsbas

En introduktion i hållbar utveckling. Modulen tillhandahåller grundkunskap, systemperspektiv och verktyg som vässar elevens analysförmåga och ger en helhetsförståelse för hållbarhet.

Till Modul 1
PILOTTESTAS hösten 2021
MODUL 2

Fördjupning

Genom konceptet Sustainability Hackathon får eleven fördjupning i reella case, öva sig i processer och metoder för innovation och möta aktörer från hela samhället.

Till Modul 2
KOmmer våren 2022
MODUL 3

Omvärldskontakt

Modulen möjliggör interaktivt lärande utanför klassrummet i form av studiebesök och kontakt med nationella och lokala aktörer.

PILOTTESTAS LÄSÅRET 2021/2022
MODUL 4

GYMNASIEARBETE

Modulen utgör metodstöd, tips och inspiration för eleven att i sitt gymnasiearbete omsätta sina kunskaper och intressen till expertis för ett mer hållbart samhälle.

Till Modul 4