Gå till innehåll

Ungas röster


Genom egna intervjuer, enkätundersökningar och media undersöker och lyfter vi ungas röster kopplat till hållbar utveckling och vårt kunskapsprogram. Hur går ungas tankar om hållbarhet? Vilka krav ställer de?

Om unga får den kunskap de har rätt till i vår tids viktigaste frågor kommer de kunna påverka den omställning vi alla behöver och bidra till att bygga trygga och mer hållbara samhällen. Vi behöver arbeta tillsammans för att framtidssäkra unga så de kan anta de utmaningar och arbeten som de kommer möta när de har pluggat klart. För vår och kommande generationers skull måste vi som redan driver ett aktivt hållbarhetsarbete med en tydlig vision kroka arm – och involvera unga redan under gymnasiet. Alla ska med.

– Framtiden kan inte lämnas åt slumpen, unga är både framtiden men också nutiden och världen är i akut behov av mer solidaritet, enighet och transformativt agerande och svaret på den utmaningen är kunskap, säger Oscar Molander, ungdomssamordnare som koordinerar ungdomsdrivet på Future Minds.

Ung inkludering genom future minds event

I Sustainability hackathon är unga med och löser skarpa case med riktiga hållbarhetsutmaningar som företag och organisationer har för att bidra med perspektiv som annars inte alltid inkluderas. I filmfesten får unga verktyg och övning i att granska och möta makthavare. I våra enkätundersökningar ser vi ett återkommande mönster av att unga vill bli tagna på allvar och vara delaktig i dialoger med civil och näringslivet.

Vi bygger vår verksamhet på ungas inkludering och ungas åsikter för att tillsammans skapa mer hållara samhällen. Unga har en massa idéer, kunskaper och förmågor som är så viktiga att fånga upp. De är en del av vårt samhälle och då är det självklart att de ska vara en del av lösningarna, säger Caroline Bodin, skol- och utbildningsansvarig på Future Minds.

Framtidens CV

Framtidens CV är en kampanj som tagits fram av Future Minds med syfte att inspirera, väcka diskussion och debatt kring vilka förmågor och kunskaper unga behöver ha för framtidens arbetsmarknad och hållbarhetsutmaningar. 

I vår enkät kopplat till kampanjen syns det tydligt att unga kopplar framtidsyrken med hållbarhet. Svaren visar på hopp, medvetenhet, oro, och lösningsfokus. T.ex. att vara en re-designer av second hand material eller att arbeta som en återägodelsfinnare när bostäder hamnat under vattenytan på grund av ökade havsnivåer. Med ett generationsskifte visar enkäten att värden som empati, medmänsklighet och flexibilitet blir allt viktigare. Som att vara en tankeläsare genom digitala  verktyg och hjälpa människor med deras trauman eller att det finns ett ökat intresse för olika yrken som skyddar djurs rättigheter som individer. Unga kommer att forma en annan framtid än den vi har idag – och behöver rätt förutsättningar för det redan nu.

Aktuellt

Hey arbetsgivare

I och med att världen och arbetsmarknaden förändras i ett rasande tempo med grön omställning och digitalisering förändras behovet av kompetens. Har era framtida chefer och anställda den kompetens som kommer att vara avgörande för er verksamhets överlevnad? Det finns anledning att tvivla.* Läs mer om hur ni kan säkra er verksamhets överlevnad.

Kampanjen Framtidens CV

Join us

Om du är intresserad av att samarbeta med oss för att rusta unga med kunskap och verktyg för en värld som håller längre, är du varmt välkommen att kontakta oss. Oavsett om du är elev, lärare eller en potentiell samarbetspartner ser vi fram emot att få höra från dig. 

Läs mer

Boka ett möte

Vill ni växla upp ert hållbarhetsarbete och involvera unga?
Klicka här för att komma in kontakt med oss.

Kontakt