Gå till innehåll

Event

Involvera unga i ert hållbarhetsarbete genom våra events! Här hittar ni information om våra event riktat till partners, samarbetsaktörer och kommuner.

Sustainability hackathon

Sustainability Hackathon är en nationell lösningsorienterad innovationstävling där unga tävlar med idéer till era hållbarhetsutmaningar.

Praktiskt

Förberedelser: Bidra med text om er, ert hållbarhetsarbete och utmaningar, temat generellt, samt inspirerande exempel och vidare läsning.
Sustainability Hackathon: Unga jobbar med ett case under en halvdag
Final: Nationell final där en vinnare koras av en oberoende jury

Tid: November/december
Plats: Fysiskt/digitalt, nationellt/regionalt

Som partner bidrar ni med

1. Utveckla ett case med oss (frågeställning och text till material)
2. Närvara på skolorna under hackathon och utse en vinnare
3. Närvara på finalen

Värde för er

1. Ungas input på ert varumärke, tjänst eller produkt
2. Konkreta idéer och lösningar på era hållbarhetsutmaningar
3. Sammanställd statistik och idéer
4. Kommunikationsunderlag

Future Minds filmfest

Future Minds Filmfest är en modererad visning av utvalda kortfilmer med efterföljande panelsamtal där olika samhällsaktörer deltar. Temat utgår varje år från ett av de globala hållbarhetsmålen. Aktörer som medverkar får presentera sitt hållbarhetsarbete idag och tillsammans med unga möjlighet att stärka det framåt. 

Praktiskt

Film: Modererad filmvisning och panelsamtal på ett globalt mål som tema
Panel: Unga ställer frågor till samhällsaktörer live

Tid: April
Plats: Digitalt

Som partner bidrar ni med

1. Kunskap och innehåll till filmdelen
2. Svara på elevers frågor i panelen

Värde för er

1. Marknadsföring av ert varumärke 
2. Ungas frågor och input på ert varumärke, tjänst eller produkt
3. Sammanställd statistik och frågor
4. Kommunikationsunderlag

Aktuellt

Sustainability hackathon

Läs mer om upplägg och innehåll av Sustainability hackathon.

Om eventet

Future Minds filmfest

Läs mer om upplägg och innehåll av Future Minds filmfest.

Om eventet