Gå till innehåll

Modul 3: Fördjupning

Modul 3 är den sista delen i Future Minds kunskapsprogram och handlar om gymnasiearbetet. Modulen möjliggör för dig som ung att använda din tid i skolan för att genom dina passioner och drivkrafter förändra världen och få expertis i vår tids viktigaste frågor.

Projektförslag till gymnasiearbetet

Här nedan finns olika projektförslag för ditt gymnasiearbete. De är tänkta att ge dig inspiration kring vilket ämne/tema du kan skriva om, hur det hänger ihop med hållbarhet och vilka metoder du kan använda i din undersökning.

Varje projektförslag är kopplat till en aktör, dvs. ett företag eller en organisation. Så om du väljer att jobba med ett projektförslag så bidrar du till att den aktören får mer input om det ämnet, genom ditt arbete. Därför hoppas vi att du, när du är klar med ditt gymnasiearbete, vill dela det med oss! Det kan bidra till att göra skillnad på riktigt!

Kanske fastnar du inte för något av de färdiga projektförslagen utan har en egen idé. Då kan du använda det som heter Eget projektförslag, det är en mall som guidar och stöttar dig i att kunna formulera vad du vill göra ditt arbete om och hur.

ANMÄLAN Du eller din lärare behöver anmäla dig till ditt valda projektförslag senast 30 oktober. Det görs här.

Gruppintervjuer & Enkätutbyte

Intervjuer Om du har valt ett färdigt projektförslag så har du möjlighet att intervjua den aktör vars förslag du har valt. Intervjun kan du använda som tillfälle att samla in data, alltså fakta och svar, för att kunna svara på ditt arbetes frågeställning. Intervjun sker digitalt vid ett samlat tillfälle som administreras av Future Minds.

Enkäter Om du har valt att göra enkäter som metod så kan du få möjlighet att delta i ett enkätutbyte. Det innebär att du i ett digitalt möte får byta enkät med andra elever så att de svarar på din enkät och du svarar på deras. På så sätt får ni alla ett bredare underlag för era svar och inte bara från elever i samma klass eller stad som du.

ANMÄLAN Intervju och enkätutbyte sker samtidigt vid ett samlat digitalt möte som administreras av Future Minds. Du anmäler dig till detta tillfälle i kalendern, här.

Webbinarium för tips och stöd

Oavsett vilket projektförslag du väljer så får du möjlighet att få tips och stöd av oss genom tre digitala workshops:

Webbinairum 1: Att komma igång – Tips från andra
Ladda ner bildspel.

Webbinairum 2: Att göra intervjuer och enkäter
Ladda ner bildspel.

Webbinairum 3: Att opponera och respondera

ANMÄLAN Du anmäler dig själv till dessa digitala webbinarier i kalenden, här.

Möjligheter

Vad är värdet för dig undrar du kanske? Genom att göra ditt gymnasiearbete om något av dessa projektförslag sätts ditt arbete in i ett sammanhang och när du lämnar in det till oss återkopplas dina resultat till aktören du valt att arbeta med och får därigenom spridning och betydelse i verkliga verksamheter. Du får tillfälle att visa upp dina resultat och kan alltså med ditt arbete påverka och göra skillnad!

Du får stöd på vägen genom en handbok och de tre workshopsen som guidar dig och ger tips kring allt från källor och inspiration till metoder och checklistor för att komma igång och ta dig igenom processen.

Dessutom får du den unika möjligheten att skapa djupare samarbeten med olika aktörer för att få referenser och kontakter värdefulla inför framtida yrkesliv och utbildning.

Varmt lycka till!

material

Aktuellt

Anmälan för projektförslag

Har du bestämt dig för vilket projektförslag som du vill arbeta med? Du genom oss hjälp, tips och relationer för ett lyckat arbete och aktören du jobbar med får ta del av dina resultat in i sin verksamhet. Vi stöd kring metod, datainsamling, opponering och spridning. Välkommen med din anmälan!

Till anmälan