Gå till innehåll

Modul 1: Kunskapsbas

Modul 1 syftar till att ge eleven grundläggande kunskap om hållbar utveckling genom förståelse för helhet, sammanhang och inblick i de olika hållbarhetsperspektiven. Eleven får konkreta verktyg till färdigheter och förmågor såsom analysering, källkritik, samarbete och påverkan som övas genom aktivt deltagande.

Vad innehåller modulen?

Kärnan i modul 1 är en serie på 7 sammanhängande moment med tillhörande lärarhandledningar. Handledningarna är att se som mer eller mindre färdiga lektionsplaneringar där du som lärare följer det angivna upplägget när du undervisar i din klass. Varje moment omfattar 2-3 pass á ca 40-50 minuter och kan antingen förläggas över flera utspridda lektionspass, eller betas av i ett flöde som ett större block-pass eller temadag. Momenten har olika teman och bör därför genomföras fördelade över olika ämneskurser, vilket ger möjlighet till tvärvetenskapligt och kollegialt samarbete. Till varje handledning finns även särskilda elevinstruktioner och handouts som bilagor.

Modul 1 är framtagen och anpassad för åk 1 på gymnasiet. Innehållet och övningarna i momenten är framtagna med inspiration från Skolverkets modul Hållbar utveckling för gymnasiet och med grund i läroplanen GY11. Till varje handledning finns tydliga kopplingar till läroplanens övergripande mål och riktlinjer, samt de gymnasiegemensamma ämnenas syfte och centrala innehåll. Ämneskopplingarna som lyfts är exempel och andra ämnen kan och bör förstås involveras och arbetslagen kan gemensamt titta efter kopplingar till examensmålen för varje program och avgöra hur de egna karaktärsämnena kan bidra till momentet och frågeställningarna.

Fortbildning för lärare

För dig som är lärare finns även en serie kortfilmer som tjänar som fortbildning för dig som vill ha stöd inför att ta dig an modulens handledningar och undervisa dina elever. Filmerna ger både översikt, helhet och sakkunskap inom flera områden och visar på hur de hänger ihop med hållbarhet.

Resurser och tipsbank

I tipsbanken finns även material från andra organisationer och källor samlade för att inspirera och underlätta ert arbete.

Till innehållet