Gå till innehåll
För lärare
Modul 1

Övergripande upplägg och metod för modul 1

I den här modulen går eleven igenom en serie sammanhängande moment som tillsammans ger förståelse för helhet, sammanhang och ger inblick i de olika hållbarhetsperspektiven. Varje moment omfattar ca 2-3 lektioner och kan genomföras fördelade i olika ämneskurser, vilket ger möjlighet till tvärvetenskapligt arbete. Eleven får konkreta verktyg till färdigheter och förmågor såsom analysering, källkritik, samarbete och påverkan som övas genom aktivt deltagande. Modulen kompletteras av regionala inspirationsevent.

Handledningarna är basen för att arbeta med modulen och är till för dig som lärare. Dessa innehåller bland annat instruktioner, övningar och läroplanskopplingar. Elevinstruktioner och handouts hittar du som bilagor i varje handledning.

Fortbildningsfilmerna laddas upp kontinuerligt under vecka 5 och 6.

Vad innehåller modulen?

Modul 1 är framtagen och anpassad för åk 1 på gymnasiet. Modulen utgörs av en serie på 7 sammanhängande moment med varsina lärarhandledningar som omfattar 2-3 pass á ca 40-50 minuter. Handledningarna är att se som mer eller mindre färdiga lektionsplaneringar där du som lärare följer det angivna upplägget när du undervisar i din klass. Varje moment kan antingen förläggas över flera lektionspass utifrån passen i handledningen, eller betas av i ett flöde som ett större block-pass eller temadag.

Innehållet och övningarna i momenten är framtagna med inspiration från Skolverkets modul Hållbar utveckling för gymnasiet och med grund i läroplanen GY11. Till varje handledning finns tydliga kopplingar till läroplanens övergripande mål och riktlinjer, samt de gymnasiegemensamma ämnenas syfte och centrala innehåll. Ämneskopplingarna som lyfts är exempel och andra ämnen kan och bör förstås involveras och arbetslagen kan gemensamt titta efter kopplingar till examensmålen för varje program och avgöra hur de egna karaktärsämnena kan bidra till momentet och frågeställningarna.

För dig som är lärare finns även en serie kortfilmer som tjänar som fortbildning för dig som vill ha stöd inför att ta dig an modulens handledningar och undervisa dina elever. Filmerna ger både översikt, helhet och sakkunskap inom flera områden och visar på hur de hänger ihop med hållbarhet.

Till innehållet