Gå till innehåll

REGION GÄVLEBORG

Aktuellt

Tema: Ett cirkulärt Gävleborg

Caseförteckning

Klimat- och miljöutmaningarna är några av vår tids största frågor. De innebär stora risker för dagens och framtida samhällen och kräver globala, nationella, regionala och lokala lösningar.

Samhällsomställningen som krävs är både långsiktig och genomgripande och de största förändringarna behöver ske fram till 2030. I Gävleborg är klimat- och miljöutmaningarna i hög grad kopplade till konsumtion, transporter och industrin. Utsläppen av växthusgaser behöver minska snabbt och Gävleborgs län behöver anpassa sig till ett förändrat klimat. Men utmaningarna är också drivkrafter för omställning till en cirkulär ekonomi och innebär stora möjligheter för Gävleborg!

Cirkulär ekonomi handlar om att resurser tillvaratas istället för att bli avfall. I en cirkulär ekonomi är varor och tjänster designade för att ingå i biologiska och tekniska kretslopp. Det är ett ekonomiskt system där resurser och värden ständig cirkulerar. Det kan bland annat handla om att sälja tjänster istället för produkter, att förlänga produkters livslängd och att skapa delningsplattformar. Det kan också handla om att se över hur material och energi kan återanvändas inom industri-och byggsektorn samt att koppla ihop olika typer av företag, föreningar och kommuner.

Vad i din kommun skulle kunna bli mer cirkulärt? Vad för delar i din kommun skulle kunna länkas ihop och skapa cirkulära flöde? Hur skulle det här gå till?

Region Gävleborg har mål till 2030 inom området cirkulär ekonomi:

Vi vill ha åsikter på hur er kommun skulle kunna bli mer cirkulär från er som kommer leva och leda i Gävleborg i framtiden! Anmäl er till vårt hackathon så får ni en chans att påverka!
Genom handboken kommer eleverna lära sig mer om Cirkulära städer och samhällen och hur unga kan vara med och påverka. På hackathonet kommer de få möta representanter från Region Gävleborg och tillsammans arbeta med förslag på lösningar som kan bidra till att uppnå mål 7, 9, 10,11 ,12 och 13 i Agenda 2030.

Tid/Plats

Datum 19 mars 2024
Tid 8.30 – 11.30 och 13.00 – 16.00
Format Fysiskt
Stad Vi kommer ut till er skola i Gävleborgs län!

Datum 20 mars 2024
Tid 8.30 – 11.30 och 13.00 – 16.00
Format Fysiskt
Stad Vi kommer ut till er skola i Gävleborgs län!

Datum 21 mars 2024
Tid 8.30 – 11.30 och 13.00 – 16.00
Format Fysiskt
Stad Vi kommer ut till er skola i Gävleborgs län!

Anmälan är stängd.