Gå till innehåll

CASE – IKEA

Aktuellt

Tema: Ett ikea för alla

Caseförteckning

Dagens Sverige är mer mångfacetterat än någonsin och samhället behöver spegla denna mångfald så att alla känner sig inkluderade och kan bidra till en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Då alla samhällets aktörer bär ansvar för att inkludera alla, gäller det både offentlig sektor, civilsamhälle, men även näringsliv (företag). Vilken roll spelar alla aktörer för ett inkluderande samhälle, och vem spelar störst roll? IKEA vill bidra till en positiv samhällsutveckling genom att vara en rättvis och inkluderande arbetsgivare och företag  samt erbjuda hållbara, rättvisa, hälsosamma och cirkulära produkter till våra kunder. IKEA vill lyssna på unga för att vara en arbetsgivare och ett företag som är attraktivt för framtidens medarbetare och kunder.

Genom handboken kommer eleverna lära sig mer om inkludering och hur butiker spelar en roll i det. På hackathonet kommer de få möta representanter från IKEA och tillsammans arbeta med förslag på lösningar som kan bidra till att uppnå mål 10, 5 och 16.

Tid/Plats

Datum 14 November
Format Fysiskt
Stad Malmö, Lund, Helsingborg, Oskarshamn

Datum 15 November
Format Fysiskt
Stad Göteborg, Varberg

Datum 16 November
Format Fysiskt
Stad Stockholm, Finspång

Datum 21 November
Format Fysiskt
Stad Falun, Piteå

Datum 22 November
Format Digitalt

Datum 23 November
Format Digitalt

Anmälan är stängd.

Vill du se schemat med alla aktörer? Klicka här.