Gå till innehåll

Case – UNDP

Aktuellt

Tema: Blir världen bättre?

Caseförteckning

Blir världen bättre? Det är en fråga med många svar. Sett i ett längre perspektiv har den globala utvecklingen gått i rätt riktning. Den extrema fattigdomen har minskat, demokratier har växt fram och många människor har fått det bättre. Men Covid-19 pandemin och Rysslands invasion av Ukraina har förvandlat flera svårt vunna framsteg till bakslag. Och i skuggan av flera parallella kriser ser vi allt fler och alltmer utdragna konflikter, skenande klimatförändringar och demokratisk tillbakagång i flera länder. 

Men vem bär egentligen ansvaret för att världen kommer på rätt bana igen och ökar takten mot de Globala målen för hållbar utveckling? Är det FN och det multilaterala systemet? Eller regeringar och statschefer som sätter lagar och styr över statens finanser? Har höginkomstländer större ansvar än låginkomstländer? Vad är företagens roll? Och på vilket sätt kan vi som enskilda individer göra skillnad? 

Genom handboken kommer eleverna lära sig mer om global utveckling, hur läget ser ut i världen halvvägs till 2030 och reflektera kring olika aktörers makt och möjlighet att påverka utvecklingen i världen.

Tid/Plats

Datum 14 November
Format Fysiskt
Stad Malmö, Lund

Datum 15 November
Format Fysiskt
Stad Göteborg

Datum 16 November
Format Fysiskt
Stad Stockholm

Datum 21 November
Format Fysiskt
Stad Falun

Datum 22 November
Format Fysiskt/Digitalt
Stad Strömsund

Datum 23 November
Format Fysiskt/Digitalt
Stad Piteå

Anmälan är stängd.

Vill du se schemat med alla aktörer? Klicka här.