Gå till innehåll

Case – WWF

Aktuellt

Tema: Matmakt – Påverkan på skolmaten

Caseförteckning

Mat är förknippat med allt från kultur, historia och traditioner, till vardag och fest. Men idag äter vi inte hållbart och det finns stora utmaningar i produktionen, konsumtionen och med fördelning av resurser. Med en kost mer anpassad efter vår planet skulle alla bli vinnare – naturen, djuren och vi människor. Maten vi äter här i Sverige står för en fjärdedel av hushållens klimatpåverkan. För att kunna uppnå de Globala målen om hållbar konsumtion och produktion, bekämpa klimatförändringarna samt att skydda och återställa ekosystem och biologisk mångfald krävs det att vi använder jordens resurser på ett hållbart sätt. 

Varje dag serveras cirka 3 miljoner skattefinansierade måltider i vård, förskola, skola och omsorg i Sverige. Av dessa serveras cirka 1,2 miljoner i förskolor och skolor. Vi lägger faktiskt så mycket som cirka 10 miljarder kronor på att köpa in den här maten till kommuner och regioner varje år men alltför lite av maten hamnar till slut i magen. Faktum är att vi slänger 35 miljoner måltider i skolan varje år – rakt ner i soptunnan. Vem bär då ansvaret när det gäller vilken mat som hamnar på våra tallrikar i skolan? Och vem bär ansvaret för att det som serveras inte kastas? Vi har alla makt att påverka och därmed också ett ansvar. Att ta makt över (skol)maten och kunna påverka är en bra start att få mer kunskap om hur maten påverkar människor, djur och natur och vad som påverkar vilken typ av mat vi människor i slutändan väljer att äta. Nästa steg kan vara att påverka matsystemet genom att nå olika aktörer i kedjan och beslutsfattare.

Genom handboken kommer eleverna lära sig mer om varför man behöver äta mer hållbart och hur det påverkar klimatet och den biologiska mångfalden, samt vässa sina förmågor för att kunna påverka lokala beslutsfattare och förverkliga sina idéer. På hackathonet får eleverna möta representanter från WWF Sweden Youth och tillsammans arbeta fram förslag på lösningar som kan bidra till att uppnå de Globala målen som är kopplade till temat.

Tid/Plats

Datum 14 November
Format Fysiskt
Stad Malmö, Lund, Helsingborg, Oskarshamn

Datum 15 November
Format Fysiskt
Stad Göteborg, Varberg

Datum 16 November
Format Fysiskt
Stad Stockholm, Finspång

Datum 21 November
Format Fysiskt
Stad Falun, Piteå

Datum 22 November
Format Digitalt

Datum 23 November
Format Digitalt

Anmälan är stängd.

Vill du se schemat med alla aktörer? Klicka här.