Gå till innehåll

Eleverna tycker till om we_change filmfest 2021

we_change filmfest 2021 blev både en nationell och digital satsning som nådde skolor från Ystad till Övertorneå med sammanlagt 4335 elever närvarande. Då interaktionen i år var digital och det fysiska mötet med eleven uteblev, bestämde vi oss för att nå ut till eleverna för att höra vad de tyckte om årets filmfest. Genom det fick vi förmånen att digitalt möta 18 elever från Realgymnasiet i Uppsala, YBC Nacka, Älvkullegymnasiet i Karlstad och Curt Nicolin Gymnasiet i Finspång, för att höra om deras tankar efter filmfesten. 

we_change filmfest 2021 bestod dels av en filmvisning samt ett panelsamtal med våra panelister inom näringslivet, där eleverna fick möjlighet att skicka in frågor till panelisterna kopplat till deras arbete med hållbar utveckling. Sammanlagt skickade eleverna in totalt 1204 frågor, vilket visar på det stora engagemang som finns hos den unga generationen kopplat till klimatfrågan. Även vårt samtal med eleverna visade på hur uppskattade panelsamtalen faktiskt var. Eleverna upplevde panelsamtalen som ett tillfälle att “slå hål på många falskheter” och “unikt att få fråga representanterna från företag hur de jobbar med hållbarhet”. Flera av eleverna uppgav även panelsamtalen som det bästa med hela filmfesten, bra betyg med andra ord!

Ett av årets teman var klimatet och ungas klimatångest, därför ställde vi även frågor kring detta: Har de unga ett hopp för framtiden? Tankar kring Agenda 2030? Vem är ansvarsbärande i klimatfrågan? Åsikterna kring detta var delade. Elevernas oro bottnade i bristen på kunskap hos den enskilda individen, och hur beslutsfattare behöver börja ta beslut för klimatets bästa. En gemensam nämnare i samtalet med eleverna var också misstron till att alla länder kommer uppnå målen för Agenda 2030, men att så länge alla är med i arbetet så finns det hopp. Det primära ansvaret ligger enligt eleverna på företagen och politikerna, men också privatpersoner har ett ansvar. Att klimatkrisen är ett känsligt ämne märktes väl av under samtalet med eleverna, ett område som innebär mycket oro för den unga generationen. 

Mötet med eleverna gav oss en tydlig inblick i både filmfestens påverkan och behovet av undervisning om hållbar utveckling i gymnasieskolan. Klimatkrisen kommer ha en ständig plats i ungas liv, det är den unga generationens framtid det handlar om och därför är det viktigt att fortsätta inkludera unga i beslut som berör dem. Efter vårt samtal med eleverna känner vi både ett större allvar men också ett starkare hopp. Allvar för det arbetet som faktiskt måste genomföras NU men också hoppet för den unga generationen som brinner för klimatet mer än någon tidigare generation. Det är stort tycker vi!

/Sara för Future Minds