Gå till innehåll

Modul 2: Omvärldskontakt

Modul 2 är den andra delen i Future Minds med fokus på aktivering och idégenerering för dig som elev. I denna modul ges du möjlighet att aktivt applicera dina kunskaper inom hållbarhet för att utveckla insikter och metoder i samarbete med aktörer från näringsliv och civilsamhället.

Den största delen inom Modul 2 är vårat Sustainability Hackathon som är en lösningsinriktad innovationstävling där elever tävlar nationellt med sina idéer. Hackathonet är inspirerat av de innovationsprocesser som ofta används inom IT-sektorn och produktutveckling för att hitta lösningar på svåra problem. Under en halvdag arbetar du tillsammans med andra elever i grupper, tillsammans med en ledande samhällsaktör, för att ta fram lösningar på en riktig hållbarhetsutmaning kopplat till aktörernas verksamhet. Ni följer en processtyrd metod och under arbetets gång genererar de idéer som gruppen i slutet av dagen presenterar för samhällsaktören. När Sustainability Hackathon turnén är genomförd avslutas Modul 2 med en grand final i Sustainability Hackathon där en vinnare koras. 

Här på sidan kommer du hitta material och information till dig som är elev, som elevhandböcker, inspiration, tidigare exempel på Hackathons och mer spännande information.