Gå till innehåll

kunskapsprogrammet
future minds

ETT NATIONELLT PROGRAM FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

För att unga ska kunna möta nya krav som samhällsmedborgare, studenter, arbetstagare och beslutsfattare, behöver vi möjliggöra att de får rätt kunskaper och verktyg för att kunna påverka samhället i en mer hållbar riktning. Vi är övertygade om att ett hållbart samhälle byggs genom att olika aktörer i samhället möts och skapar samarbeten där unga inkluderas i arbetet. Därför skapar Future Minds en unik plattform där unga tillsammans med aktörer från näringsliv, forskning, myndigheter och civilsamhället får tillfälle att mötas kring frågor som rör vår gemensamma framtid. Programmet gör gymnasieskolan till en inkubator för samhällsförändrande innovation. Genom att olika aktörer i samhället involverar sig i programmet bidrar det till att effektivt kompetenssäkra svensk arbetsmarknad i hållbarhetsfrågor. Programmet tillgängliggör aktuell forskning för unga och realtidsanpassar ingången till hållbar utveckling. Genom modulerna skapas nya metoder och nya arbetssätt för gymnasieskolan. Deltagande stärker och rustar den unga generationen som genomförare av Agenda 2030, och bidrar på längre sikt till ett aktivt medborgarskap.
Illustration som visar de olika modulerna.
  • Modul 1: Kunskapsbas
  • Modul 2: Omvärldskontakt
  • Modul 3: Fördjupning

Vad är Future Minds?

Future Minds är ett nytt nationellt kunskapsprogram för gymnasieskolor, med syftet att växla upp ungas möjligheter att tillskansa sig kunskap och vässa sina förmågor både i och utanför skolbänken. Programmet kan enkelt integreras i befintliga gymnasieprogram och undervisning och underlättar inkluderingen av hållbar utveckling i utbildningen. Digitalt arbete kombineras med fysiska möten som möjliggör för samhällsaktörer att ansluta med sina kunskaper och hållbarhetsutmaningar.

Programmet pågår under elevens alla tre år på gymnasiet, oavsett programinriktning, och består av tre moduler. Syftet med modulerna är att öka elevers och lärares kunskap och färdighet kring hållbar utveckling under hela studietiden, med målet att ta eleven från grundkunskap till expertis i vår tids viktigaste frågor.

Modulerna kombinerar uppdaterade och relevanta kunskaper med verklighetsförankrade erfarenheter och utmaningar, där eleverna aktivt får applicera sina egna kunskaper och utveckla insikter och metoder i samarbete med aktörer från näringsliv och civilsamhället.

Bakgrund

Idén och konceptet med Future Minds växte fram från de insikter och behov kopplat till kontinuitet och fördjupad kunskap om hållbar utveckling som vi samlat under åren genom mötet med unga och lärare runt om i Sverige genom vårt arbete med we_change.

we_change mål var att skynda på och stärka undervisningen om hållbar utveckling i gymnasieskolan. Därför arbetade we_change nära svenska gymnasieskolor med syftet att inkludera och ge fler unga möjlighet att påverka samhället i en hållbar riktning. we_change skulle inspirera, bidra till att förändra attityder och höja kunskapsnivån kring hållbar utveckling och de Globala målen. Sedan starten 2011 har we_change mött över 100 000 elever och tusentals lärare.

Kunskapsprogrammet byggdes med stöd från Allmänna Arvsfonden och lanserades hösten 2022.

Future Minds drivs som ideell förening, som är partipolitiskt och religiöst obunden.

Varför Future minds?

Unga måste involveras i omställningen till ett hållbart samhälle. Att göra unga till en partner i er hållbara omställning är både smart och avgörande för att skapa relevanta och långsiktiga lösningar. Genom att stärka ungas innovations- och förändringskraft kan ni få viktiga insikter för ert hållbarhetsarbete, samtidigt som ni möjliggör för unga att samla på sig de praktiska förmågor som de behöver. Ni får även möjlighet att lära er av och skapa relationer till framtidens beslutsfattare, medborgare och arbetstagare.

HUR DU KAN BIDRA?

Som partner till Future Minds finns möjlighet att engagera era medarbetare i våra aktiviteter, en nationell filmfest på våren och regionala Sustainability hackathons på hösten. Partners kan också erbjuda projektförslag till elevernas gymnasiearbete, ordna studiebesök, agera studie- och mentorstöd, sponsra med stipendier, eller involvera unga i längre projekt. I samarbete med Ungdomsbarometern kan vi också erbjuda kvalitativa undersökningar med unga som paketeras i en rapport, med det tema som ni som partner har ett behov av att fördjupa er insikt i.

Aktuellt

Join us

Kontakta oss för att få veta hur du som samhällsaktör kan anslutas till programmet. Gå till kontakt sidan eller maila oss på info@futuremindssweden.se

Kontakta oss