Gå till innehåll

FUTURE MINDS FILMFEST

I vår filmfest belyser vi genom film och panelsamtal med makthavare olika perspektiv på de komplexa samhällsutmaningar som vi står inför och hur vi kan få med oss alla för att skapa en mer hållbar värld.

Om eventet

Future Minds filmfest är en modererad filmvisning med panelsamtal. Innehållet skapas för att bidra till läroplanens uppdrag om Lärande för hållbar utveckling och är relevant för samtliga gymnasieprogram. Eventet består av två delar, filmdelen och panelsamtal. Filmfesten leds av unga moderatorer med fördjupad kunskap och engagemang inom olika hållbarhetsfrågor och gästas av representanter från näringsliv, politik, civilsamhälle och forskning.

Med 8 år kvar till 2030 och en hållbar omställning som måste accelereras i alla delar av samhället behöver vi alla öka våra kunskaper för att kunna möta de nya utmaningar och möjligheter vi står inför. Att förvänta sig att morgondagens beslutsfattare kommer att axla det ansvaret är för riskfyllt om vi inte redan nu ger unga den kunskap de har rätt till och inkluderar dem i arbetet för en mer hållbar framtid. Att delta på Future Minds filmfest bidrar till att uppfylla läroplanens uppdrag om lärande för hållbar utveckling.

Filmfesten ingår i Modul 1 som sker under vårterminen i årskurs 1 eller 2 på gymnasiet. För våra event bjuder vi även in alla Sveriges gymnasieskolor.

Filmdelen

Filmdelen består av flera kortfilmer som kommer från olika aktörer och belyser olika perspektiv. Temat för 2022 var Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion och filmer som visades då var kopplade till temat och kom b.la. från Etnografiska museetTekniska museetAmnesty m.fl. Temat för 2023 var Mål 7: Hållbar energi för alla.

Panelsamtal

I panelen deltar våra huvudpartners SEB och IKEA samt aktörer från offentlig sektor, näringsliv, industri och civilsamhälle. Frågor som ställs till panelen skickas in av elever i direktsändning genom en app.

Partnerskap och samarbete

Våra partnerskap är en viktig del av våra event. Unga idag ställer allt högre krav på att företag ska arbeta med hållbar utveckling, som konsumenter, framtida arbetstagare och beslutsfattare. Genom vårt event får näringslivet chansen att nå unga och höra deras tankar, reflektioner och kritik för att sedan kunna växla upp sitt hållbarhetsarbete.

Våra partners får en insyn i hur unga ser på företaget, greenwashing och hållbarhet. Vad tänker unga om er idag? Känner de en tilltro? Vilka krav har unga på företagens ansvar och vad kan utvecklas?

Media
JOIN US

Vill ni bli en Future Minds-skola och delta på våra events? Eller vill ni som företag, organisation, kommun eller annat samarbeta med oss? Oavsett om du är elev, lärare eller en potentiell samarbetspartner ser vi fram emot att få höra från dig. Läs mer här.