Gå till innehåll

Join us

Vill ni stå tillsammans för en hållbar framtid? Om mindre än 10 år ska FN:s 17 Globala mål vara uppnådda. En hållbar utveckling kräver en genomgående beteendeförändring samtidigt som utmaningarna efterfrågar helt nya kompetenser och kunskaper hos människan. Vår lösning på detta kallas Future Minds.

Future Minds är ett nytt nationellt kunskapsprogram för gymnasieskolan, med syftet att växla upp ungas möjlighet att tillskansa sig kunskap och vässa sina förmågor både inom och utanför läroplanen. Programmet tar eleven från grundkunskap till expertis i frågor i, om och för hållbar utveckling och pågår under elevens alla tre år på gymnasiet, oavsett programinriktning. 

Modulerna kombinerar uppdaterade och relevanta kunskaper med verklighetsförankrade erfarenheter och utmaningar, där eleverna aktivt får applicera sina egna kunskaper och utveckla insikter och metoder i samarbete med aktörer från näringsliv och civilsamhället. Modulerna innehåller bl.a en mer omfattande fördjupning om hållbarhet och breddar perspektiv, tränar förmågor i innovation och förändringskraft, skapar samverkan mellan elev och samhällsaktör samt ger eleven förslag på gymnasiearbete som knyter an till olika omvärldsaktörer.

Allt detta är genomförbart tack vare våra partnerskap. Att vara partner i Future Minds öppnar många dörrar för framtiden och möjliggör ungas input på reella hållbarhetsutmaningar. Våra partners breddas i sitt perspektiv och knyter nya band med framtidens beslutsfattare och ledare. 

Förutom dialog med den unga målgruppen erbjuds du som partner konkreta förslag på lösningar till hållbarhetsutmaningar i er verksamhet, faciliterade hackathons med unga, statistik och underlag kopplat till er verksamhet, ungas input på er verksamhets hållbarhetsarbete, möjlighet att medverka i både studiematerial och case för elevens gymnasiearbete, ökad synlighet för er verksamhet, inkluderande i ett nätverk av partners som alla brinner för en hållbar framtid och mycket mer. Vårt partnerskap gynnar både samhället, eleven men också er verksamhet. 

Vi har en lång historia av goda partnersamarbeten med aktörer på lokal, regional och nationell nivå där våra partnerskap har varit enormt uppskattade av alla: både partners, lärare och elever. För att inkludera fler partners i vår vision möjliggör vi nu även för nya partnersamarbeten. Kanske är er verksamhet vår nästa partner i Future Minds?

Vill ni investera i en hållbar framtid och samtidigt utveckla er verksamhet i rätt riktning? Vi ser fram emot kontakt med dig! Använd formuläret nedan eller kontakta oss.

Glad folkmassa

Join us

Vill du följa med på resan mot en bättre framtid? Om du är intresserad av att samarbeta med oss för att rusta unga med kunskap och verktyg för en värld som håller längre, är du varmt välkommen att kontakta oss. Oavsett om du är elev, lärare eller en potentiell samarbetspartner ser vi fram emot att få höra från dig. Missa inte chansen att möjliggöra för nästa generation att skapa en bättre framtid!