Gå till innehåll

Lansering: Moment 8 – Hantera klimatkänslor

Välkomna på lanserings-workshop!

Tillsammans med Terra-pi har vi tagit fram ett nytt undervisningsmaterial som utgör moment 8 av Modul 1 Kunskapsbas. Materialet berör temat klimatkänslor och ger kunskap och verktyg för både unga och vuxna för att kunna identifiera och hantera allt som kan bubbla upp inom oss kopplat till vår vetskap om klimatförändringarna.

Under workshopen går vi igenom materialet och ni som deltar får prova på vissa delar och komma med feedback och frågor.

TILL ANMÄLAN