Gå till innehåll

Lärande för hållbar utveckling

En värld för unga människor att längta till där drömmar förverkligas!

En skola som genomsyras av hållbarhet och global medvetenhet i alla led ger unga kunskaper och kompetens för att medskapa det hållbara samhället, lösa framtidens komplexa utmaningar som klimatkrisen och fördelning av resurser som orsakar fattigdom. Vad är egentligen lärande för hållbar utveckling, vem skall lära, vad ska vara hållbart och vad innebär det för skolans verksamhet? Att stärka skolan så att den på riktigt genomsyras av en global hållbar utveckling, utgör en unik möjlighet för svenska skolan på flera sätt.

För det första upplever många unga i Sverige oro för klimatet och framtiden, på global nivå är siffran över 80 procent. Det påverkar ungas skolgång, vardag och mående. Genom att säkerställa att skolan är en plats där frågan diskuteras, lösningar utforskas och elever finner olika sätt att engagera sig – möter vi unga där de befinner sig.

För det andra är intresset hos lärare efter kompetenshöjande insatser i frågan stort visar skolinspektionens granskning av lärande för hållbar utveckling i utbildning. 

För det tredje finns en tilltagande brist på kompetens om globala utvecklingsfrågor. Svenskt näringsliv poängterar att kompetensbristen är ett hot mot klimatomställningen. Sådana kunskapslyft är avgörande för klimatomställningen, men arbetet måste börja med barn och ungdomar.

Välkomna till ett webinarium där deltagarna får ta del av och själva medverka i workshops på temat didaktik för en global hållbar utveckling. 

Anna Mogren, regionansvarig för Den globala skolan föreläser och leder workshop. Hon har lång erfarenhet av skolans arbete med globala hållbarhetsfrågor. Genom forskningsstudier och praktiknära verksamhet har hon undersökt hur rektorer uppfattar skolans kvalitetsbegrepp i relation till lärande för hållbar utveckling. Anna är också utbildningsledare vid Karlstads universitet där hon ansvarar för ett antal kurser med global hållbarhet i fokus.

Tillfället är öppet för lärare utanför Future Minds i samarbete med Den Globala Skolan.

TILL ANMÄLAN