Gå till innehåll

Lärarfortbildning

Välkomna på fortbildning för lärare i Future Minds på temat: Lärande för hållbar utveckling – Hur kan vi förstå LHU och hitta sätt att engagera såväl elever som oss själva i det didaktiska arbetet?

Workshopen kommer att ske digitalt och ledas av Lotta Dessen Jankell som är doktorand på Stockholms universitet. Future Minds finns med som moderator. 

Anmäl dig här.