Gå till innehåll

Tävling: Debattartikel

Här får eleverna chansen att vara med i en skrivarutmaning och skriva en debattartikel till olika makthavare Eleverna skriver artiklarna i grupp och vinnande artiklar publiceras. Eleverna får tydliga valbara teman att skriva utifrån och det blir en chans att i debattartikelform få reflektera kring hållbarhetsfrågor, göra research och formulera konkreta önskemål till politiker och andra makthavare. Under processen kommer eleverna också få möjlighet att lära sig om journalistik, källkritik och få verktyg för att skriva argumenterande texter. Detta kan också vara ett gyllene tillfälle att jobba ämnesövergripande mellan svenska och engelska och de olika teoretiska kurserna. 
Tävlingen Debattartikel jobbas med löpande under feb-maj och sker alltså inte på något särskilt datum. 

Tidplan:

TILL ANMÄLAN