Gå till innehåll

Korsholm kommun

Aktuellt

Tema: Hållbar skolmat

Caseförteckning

I Finland uppgår matsvinnet per person till i snitt 20-25 kg per år, och totalt i landet slängs ca 360 miljoner kg mat varje år. När vi slänger mat har de resurser som lagts ner på produktion, förädling, transporter och förpackningsmaterial gått till spillo och bidrar till ökade utsläpp och ojämlik resursfördelning. I en enkät om skola och hälsa framkommer att eleverna i högstadiet och gymnasiet inte är nöjda med skomaten och en del äter inte skolmaten alls.

I målsättningarna för Korsholms kommuns klimat- och energistrategi 2021-2030 finns skrivet bland annat att skolornas arbete med hållbar utveckling blir systematiskt och att samtliga skolor sorterar avfall. Nu vill kommunen se över matsituationen för att utveckla den till att bli mer hållbar och energismart. Här kan matsvinn, tekniska lösningar och städning nämnas som några av utmaningarna i hållbarhets- och energiarbetet.

Förutom information och feedback från personalen är det också viktigt med feedback från elever och studerande som använder sig av matsalen och serveringen fem dagar i veckan. Med hjälp av er får vi en annan syn och vinkling på vad som kan förbättras och utvecklas kring matsituationen.

Genom att delta i hackathon får eleverna ökad kunskap i hur matproduktionen går till i skolköket, hur matsvinnet ser ut i kommunen och hur de kan vara med och påverka matsituationen i en mer hållbar riktning. Under hackathonet får de pitcha sin idé till kommunens tjänstemän och förtroendevalda och kan på så sätt vara med och påverka skolans och kommunens matsituationer i framtiden för att göra dem mer hållbara och bidra till att nå mål 2, 3, 12, 13 och 15 i Agenda 2030.

Tid/Plats

Datum: 25 april 2024
Tid: 12:00 – 15:00
Format: Fysiskt
Stad: Korsholm, Finland

Anmälan är stängd.