Gå till innehåll

Fortbildningar

Den här fortbildningsserien är till för att rusta dig som lärare inför arbetet med modul 1. Filmerna ger både översikt, helhet och sakkunskap inom flera områden inom hållbar utveckling och visar på hur de hänger ihop. Filmerna är framtagna i nära anknytning med momenthandledningarna i modul 1 och kan komma väl till pass som bas när du ska undervisa dina elever. I handledningarna hittar du tips på vilka filmer som är särskilt relevanta för respektive moment.

Varje film är ungefär 10 minuter lång, men vissa innehåller även längre intervjuer med olika experter. Du kanske inte hinner se alla filmer på en gång, men de kan vara ett bra stöd att gå tillbaka till vid behov.

Fortbildningsfilmerna ligger uppe i betaversioner och kommer att kontinuerligt bytas ut till färdiga versioner under 2022.

BÖRJA HÄR

För dig som vill ha en översiktlig genomgång av helhet och perspektiv i hållbar utveckling rekommenderar vi att se dessa två filmer först. Sedan kan du djupdyka bland de andra kategorierna om du vill veta mer om något särskilt.

Systemteori och resiliens

HÅLLBAR UTVECKLING – DEFINITIONER OCH HELHET

KÄNDA KONCEPT, VERKTYG OCH TEORIER

ATT NAVIGERA BLAND VERKTYG OCH BEGREPP

AGENDA 2030 OCH GLOBALA MÅLEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

CIRKULÄR EKONOMI OCH DELNINGSEKONOMI

TILLVÄXT OCH EKONOMISK OJÄMLIKHET

HUR HÄNGER FORSKNINGEN IHOP?

HUR HÄNGER FORSKNINGEN IHOP?

PLANETÄRA GRÄNSER

TILLIT OCH SOCIALT KAPITAL

SJÄLVBESTÄMMANDETEORI

ATT BEDRIVA STRATEGISK HÅLLBAR UTVECKLING

ATT BEDRIVA STRATEGISK HÅLLBAR UTVECKLING

ABCD SOM BACK-CASTING METOD

PROBLEMDEFINITION