Gå till innehåll
För lärare
Modul 1

Fortbildningar

Den här fortbildningsdelen är till för att rusta dig som lärare inför arbetet med modul 1. Filmerna ger både översikt, helhet och sakkunskap inom flera områden inom hållbar utveckling och visar på hur de hänger ihop. Filmerna är framtagna i nära anknytning med momenthandledningarna och kan komma väl till pass som bas när du ska undervisa dina elever. I handledningarna hittar du tips på vilka filmer som är särskilt relevanta för respektive moment.

Fortbildningsfilmerna ligger uppe i betaversioner och kommer att kontinuerligt bytas ut till färdiga versioner under våren 2021.

börja här!

För dig som vill ha en översiktlig genomgång av helhet och perspektiv i hållbar utveckling rekommenderar vi att se dessa filmer i ordning 1-5. Varje film är ungefär 10 minuter lång, men vissa innehåller även längre intervjuer med olika experter. Du kanske inte hinner se alla filmer på en gång, men de kan vara ett bra stöd. Film 2 är en bra utgångspunkt att börja ifrån. Filmerna är i första hand till för dig som lärare, men det går bra att visa filmerna för dina elever, om du bedömer att det skulle funka för elevgruppen. Fortbildningsfilmerna ligger uppe i betaversioner och kommer att kontinuerligt bytas ut till färdiga versioner under våren 2021.

djupdyk här!

För dig som vill veta mer om ett särskilt begrepp, område, teori eller verktyg kan du djupdyka fritt här. Här finns fler fortbildningsfilmer, uppdelade på olika ämnesområden. Filmerna är i första hand till för dig som lärare, men det går bra att visa filmerna för dina elever, om du bedömer att det skulle funka för elevgruppen. Fortbildningsfilmerna laddas upp kontinuerligt under vecka 5 och 6.