Gå till innehåll

Morgondagens arbetsplatser


KUNSKAPSPROGRAM FÖR HÅLLBAR UTVECKLING RUSTAR UNGA MED KUNSKAP OCH FÖRMÅGOR INFÖR FRAMTIDENS CV

Att förvänta sig att morgondagens medarbetare och chefer ska kunna fatta beslut som kan bidra till ett mer hållbart samhälle är för riskfyllt att förvänta sig om inte dagens unga får den kunskap de behöver. Future Minds rustar gymnasieelever med kunskap och förmågor som gör dem till en del av lösningen på de utmaningar som vi står inför.

Unga bär på en enorm innovationskraft, vi behöver invol­veras i såväl beslut som i det operativa arbetet, inspireras, utveckla förmågor och bygga relationer med lokala aktörer redan under gymnasiet för att kunna bidra till en positiv för­ändring. Framförallt behöver vi ta den kunskap som vi har rätt till, i vår tids viktigaste frågor
Oscar Molander, Ungdomssamordnare Future Minds.

Future Minds kunskapsprogram inkluderar social, ekolo­gisk och ekonomisk hållbarhet och utgår från demokratiska och inkluderande arbetssätt där elever både genom fysiska möten och digitalt arbete får öva delaktighet, analyserande och kritiska förhållningssätt. Lärare ges verktyg för att jobba ämnesövergripande med innehållet, som enkelt kan integreras i befintlig undervisning oavsett inriktning. I sam­verkan med externa aktörer från såväl näringsliv och civil­samhälle som myndigheter och akademi ges en relevant kunskapsbas, värdefulla kontakter, fortbildning och för­djupning. Skolor vill interagera med externa aktörer och de flesta företag har ett behov av att attrahera framtidens arbetskraft. Alla elever bör få kunskap om hur man blir en del av lösningen för en hållbar samhällsutveckling.

Unga är otroligt pålästa och
vi vill ta lärdom och inspiration ifrån dem
(Partner)
Man får arbeta med riktiga
problem och riktiga lösningar
(Elev som deltagit i ett Sustainability hackathon)
Ju mer högteknologisk
teknik blir, desto mer behövs hållbar
utveckling och kunskap för en balans
mellan teknik och hållbarhet
(Lärare inom teknik)

Att möjliggöra arenor där kunskapsdelning, problem­formulering och idégenerering sker för art hitta lösningar på komplexa utmaningar, bidrar till att utveckla förmågor som kommer krävas för att bidra till en hållbar utveckling. Samtidigt kan olika samhällsaktörer ta del av ungas innova­tionskraft, förvalta deras idéer i sina verksamheter och visa vilka jobb som finns, säger Rebecca Bergman, Verksamhet­schef Future Minds.

Programmet lanserades nationellt inför höstterminen 2022, gymnasieskolor från hela Sverige är välkomna att ansluta. Future Minds behöver fler partners som vill interagera med unga och samtidigt framtidssäkra sin verksamhet.

Aktuellt

Boka ett möte med oss

Klicka här för att komma i kontakt med någon från teamet.

Kontakta oss