Gå till innehåll

WWF: MATMAKT OCH PÅVERKAN

Aktuellt

länk till presentationer

Tillhör din grupp WWFs case? Här kan ni hitta länken till er presentation.

Klicka här

Tema: Matmakt och påverkan

Caseförteckning

Att äta är livsviktigt, lustfyllt och gott – men idag äter vi inte hållbart. Med en kost mer anpassad efter vår planet skulle alla bli vinnare – naturen, djuren och vi människor. Maten vi äter här i Sverige står för en fjärdedel av hushållens klimatpåverkan. För att kunna uppnå de Globala målen om hållbar konsumtion och produktion, bekämpa klimatförändringarna samt att skydda och återställa ekosystem och biologisk mångfald krävs det att vi använder jordens resurser på ett hållbart sätt.

Vem bär då ansvaret när det gäller vilken mat som hamnar på våra tallrikar? Är det politiker som sätter lagar, producenter som själva väljer en hållbar produktion, matbutiker och restauranger som väljer att bara erbjuda planetvänlig mat eller vi konsumenter som ställer krav? Vi har alla makt att påverka och därmed ett ansvar. För att ta makt över maten är en bra start att få mer kunskap om hur maten påverkar människor, djur och natur. Nästa steg kan vara att påverka matsystemet genom att nå makthavare. En makthavare kan vara allt från influencer, företag, politiker till rektorer, producenter och konsumenter.

Genom handboken kommer eleverna lära sig mer om varför man behöver äta mer hållbart och hur det påverkar klimatet och den biologiska mångfalden. På hackathonet kommer de få möta representanter från WWF Sweden Youth och tillsammans arbeta med förslag på lösningar som kan bidra till att uppnå de Globala målen som är kopplade till temat.

TID/PLATS

Datum 8 November
Format Fysiskt
Stad Stockholm
Anmälan är stängd.

Datum 9 November
Format Fysiskt/Digitalt
Stad Lund
Anmälan är stängd.

Datum 10 November
Format Fysiskt/Digitalt
Stad Malmö
Anmälan är stängd.

Datum 15 November
Format Fysiskt
Stad Stockholm
Anmälan är stängd.

Datum 16 November
Format Digitalt
Anmälan är stängd.

Datum 17 November
Format Digitalt
Anmälan är stängd.

Vill du se schemat med alla aktörer? Klicka här.