Gå till innehåll

Välkommen till Future Minds filmfest 2023!

Future Minds filmfest är en modererad filmvisning med efterföljande panelsamtal. Här belyser vi olika perspektiv på de komplexa samhällsutmaningar som vi står inför och hur vi tillsammans kan skapa en mer hållbar värld. Innehållet arbetas fram för att bidra till läroplanens uppdrag om lärande för hållbar utveckling och är relevant för samtliga gymnasieprogram. Passet bidrar med fördjupad kunskap och engagemang inom olika hållbarhetsfrågor och gästas av representanter från näringsliv, politik, civilsamhälle och forskning. Årets filmfest leds av Oscar Molander, ungdomssamordnare, Future Minds och Sveriges ungdomsrepresentant i FN:s generalförsamling.

Årets tema är Globalt Mål 7: Hållbar energi för alla. Med tanke på energipolitikens påverkan på samhälle och individ vill vi sprida kunskap om energikedjan från produktion och politik till konsumtion. Filmfesten visar energimarknaden från ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv för att se hur både energi och dess politik påverkar oss och vi påverkar den.

Tema Mål 7 – Hållbar energi för alla
Format Digitalt event, deltagande via livestream
Datum 25, 26, 27 april
Tider 8:30 – 10:30 och 13:00 – 15:00
Anmälan är stängd.

Aktuellt

Anmäla er skola här

Anmälan är stängd.