Gå till innehåll
Modul 1

INtro: vad är hållbar utveckling?

Det här första momentet syftar till att ge en grundläggande introduktion i definitioner, begrepp och forskning och de Globala målen.


Handledningens upplägg

I denna handledning hittar du som lärare beskrivningar av de övningar och uppgifter som ingår i momentet. Momentet är uppdelat i ett antal pass, där varje pass är tänkt att vara en lektion. Passen är tänkta att genomföras i ordning och bygger på varandra.

Handledningen innehåller först en introduktion med didaktisk reflektion. Därefter presenteras beskrivningar av lektionspassen, med instruktioner för de olika övningarna som ingår i varje pass. Varje pass avslutas med en Exit Ticket – en liten reflektion kring passet, som eleven skriver ner och lämnar in till dig som lärare i slutet på lektionen.

Till vissa övningar ingår handouts, elevinstruktioner, faktatexter och liknande. Dessa ligger som bilagor sist i handledningen. I bilagorna hittas också källförteckning och kopplingar till läroplanen.

Översikt

 • syfte

  Att ge kunskap, helhetsförståelse och perspektiv på olika aspekter av hållbar utveckling.

 • mål

  Att eleverna får kunskap om olika aspekter av hållbarhet och förståelse för sammanhang och helhet.

 • metod

  Reflektioner individuellt och i grupp, analys, representation, avståndsmoral och intergenerationellt ansvar.

 • omfattning

  Pass: 3
  Total tid: 120 – 180 min.

Innehåll:

 • Om Future Minds
 • Introduktion till momentet
 • Lärande för hållbar utveckling
 • Pass 1: Intro
  • Övning: Vad behövs för framtida generationer?
 • Pass 2: Vad säger forskningen?
  • Övning: Kopplingar till hållbarhetsprinciperna
 • Pass 3: Om Globala målen
  • Övning: Globala målen för hållbar utveckling
  • Övning: Återkoppla till pass 1
  • Värderingsövning: Ansvar
  • Avslutande uppgift: Egen reflektion
 • Referenslista
 • Bilagor