Gå till innehåll

Moment 1

Översikt

 • syfte

  Att ge kunskap, helhetsförståelse och perspektiv på olika aspekter av hållbar utveckling.

 • mål

  Att eleverna får kunskap om olika aspekter av hållbarhet och förståelse för sammanhang och helhet.

 • metod

  Reflektioner individuellt och i grupp, analys, representation, avståndsmoral och intergenerationellt ansvar.

 • omfattning

  Pass: 3
  Total tid: 120 – 180 min.

Innehåll:

 • Om Future Minds
 • Introduktion till momentet
 • Lärande för hållbar utveckling
 • Pass 1: Intro
  • Övning: Vad behövs för framtida generationer?
 • Pass 2: Vad säger forskningen?
  • Övning: Kopplingar till hållbarhetsprinciperna
 • Pass 3: Om Globala målen
  • Övning: Globala målen för hållbar utveckling
  • Övning: Återkoppla till pass 1
  • Värderingsövning: Ansvar
  • Avslutande uppgift: Egen reflektion
 • Referenslista
 • Bilagor