Gå till innehåll

Handledningar

Här hittar du kärnan för modul 1 – handledningarna för de olika momenten! Modulen utgörs av denna serie på 7 sammanhängande moment som tillsammans ger förståelse för helhet och sammanhang och ger inblick i de olika hållbarhetsperspektiven. Varje moment har en egen lärarhandledning och omfattar ca 2-3 pass á ca 40-50 minuter. Varje moment kan antingen förläggas på olika lektioner utifrån passen i handledningen eller betas av som ett längre blockpass eller temadag. Momenten har olika teman och bör genomföras fördelade över olika ämneskurser, vilket ger goda möjligheter till tvärvetenskapligt och kollegialt samarbete.

Momenten utgör alla tillsammans en sammanhängande helhet som gör arbetet med modulen till en progressionsresa i lärande från introduktion till fördjupning där eleverna får arbeta med konkreta verktyg som vässar färdigheter och förmågor såsom analysering, källkritik, samarbete och påverkan och som övas genom aktivt deltagande.

Modulens upplägg

Utförd modul innebär att alla 7 moment genomförs. Börja med moment 1-3, därefter kan ordningsföljden på resterande moment anpassas efter era behov och möjligheter.
Lycka till!

Börja här: baskunskaper

Dessa moment bör utföras i ordning 1-3. Första momentet ger en grundläggande introduktionen och översikt. Andra momentet utgår från en utmaning/frågeställning där eleverna direkt får aktivera sina kunskaper och nya verktyg. Tredje momentet belyser ansvar och den egna påverkan.

Fördupning & färdigheter

Efter de tre första momenten kan dessa moment utföras i den ordning det passar er.

Elevfilmer för undervisning

Här hittar du filmer som du kan visa för dina elever som faktagenomgång när du gör moment 1-3.