Gå till innehåll

Handledningar

Modulens upplägg

Här hittar du kärnan för modul 1 – handledningarna för de olika momenten! Modulen utgörs av denna serie på 7 sammanhängande moment som tillsammans ger förståelse för helhet och sammanhang och ger inblick i de olika hållbarhetsperspektiven. Varje moment har en egen lärarhandledning och omfattar ca 2-3 pass á ca 40-50 minuter. Varje moment kan antingen förläggas på olika lektioner utifrån passen i handledningen eller betas av som ett längre blockpass eller temadag. Momenten har olika teman och bör genomföras fördelade över olika ämneskurser, vilket ger goda möjligheter till ämnesövergripande och kollegialt samarbete.

Momenten utgör alla tillsammans en sammanhängande helhet som gör arbetet med modulen till en progressionsresa i lärande från introduktion till fördjupning där eleverna får arbeta med konkreta verktyg som vässar färdigheter och förmågor såsom analysering, källkritik, samarbete och påverkan och som övas genom aktivt deltagande.

Utförd modul innebär att alla 7 moment genomförs. Börja med moment 1-3, därefter kan ordningsföljden på resterande moment anpassas efter era behov och möjligheter.

För dig som har minimalt med tid till förfogande men ändå vill ge dina elever de viktigaste grunderna i hållbarhet finns ett komprimerat snabbspår som går att ta sig igenom på 3 lektioner. Vi rekommenderar och förespråkar såklart alltid att ge hållbarhetsundervisningen ordentlig tid och att sikta på att göra modulen i sin helhet, men vi vet också hur verkligheten på skolan kan se ut, därför erbjuder vi båda möjligheterna. Snabbspåret finner du längst ner på sidan.

Lycka till!

Börja här: baskunskaper

Dessa moment bör utföras i ordning 1-3. Första momentet ger en grundläggande introduktionen och översikt. Andra momentet utgår från en utmaning/frågeställning där eleverna direkt får aktivera sina kunskaper och nya verktyg. Tredje momentet belyser ansvar och den egna påverkan.

Fördjupning & färdigheter

Efter de tre första momenten kan dessa moment utföras i den ordning det passar er.

Elevfilmer för undervisning

Här hittar du filmer som du kan visa för dina elever som faktagenomgång när du gör moment 1-3.

SNABBSPÅR

Det här snabbspåret är till för dig som har ont om tid och inte hinner gå igenom alla 7 moment, men ändå vill ge dina elever det viktigaste av grundkunskaperna och färdigheterna från modul 1. I snabbspåret har vi komprimerat innehållet från moment 1, 2 och 3 till en mer slimmad och kortfattad variant av modul 1. Snabbspåret går att ta sig igenom på ca 3-5 lektioner.

Snabbspåret består av tre delar:

PRESENTATIONEN
Här kan du ladda ner presentationen till snabbspåret i olika format som stöder tillgång till talarmanus (som vi har fyllt med instruktioner och tips!).
Ladda ner som Google Slides
Ladda ner som Power Point
Ladda ner som Keynote