Gå till innehåll

Moment 2

Översikt

 • SYFTE

  Att öka elevernas kunskaper och förståelse kring hur produkter framställs och påverkar ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter.

 • MÅL

  Att eleverna reflekterar över hur konsumtion påverkar i många led och får kunskap om och förståelse för begreppet livscykelanalys.

 • METOD

  Frågeställningar, egna undersökningar, elevuppdrag och reflektioner.

 • OMFATTNING

  Pass: 3
  Total tid: 160 – 200 min.

INNEHÅLL:

 • Om Future Minds
 • Introduktion till momentet
 • Koppling till läroplanen
 • Pass 1: Vad och varför köper vi det vi köper?
  • Övning: Vad behövs för att göra en mobil?
 • Pass 2: Att göra en livscykelanalys, LCA
  • Övning: Gör en egen livscykelanalys på en produkt
  • Värderingsövning: Stå på linje
 • Pass 3: Att ta fram en hållbar mobil
  • Uppdrag: En hållbar mobiltelefon
  • Övning: Återkoppla till pass 1
  • Rapport
 • Referenslista
 • Bilagor