Gå till innehåll

Moment 2

Översikt

 • SYFTE

  Att öka elevernas kunskaper och förståelse kring hur produkter framställs och påverkar ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter.

 • MÅL

  Att eleverna reflekterar över hur konsumtion påverkar i många led och får kunskap om och förståelse för begreppet livscykelanalys.

 • METOD

  Frågeställningar, egna undersökningar, elevuppdrag och reflektioner.

 • OMFATTNING

  Pass: 3
  Total tid: 160 – 200 min.

INNEHÅLL: