Gå till innehåll

TILLSAMMANS FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

SEB tror att kunskapsutveckling är en nyckel för att skapa ett jämlikt och hållbart samhälle, därför är SEB partner till Future Minds. Som ung beror den kunskap och inställning du har till ekonomi mycket på vad du får för kunskaper i skolan och vad du får med dig hemifrån. Detta skapar ojämlika förutsättningar till en god ekonomi då kunskapen du faktiskt får med dig både hemifrån och från skolan in i vuxenlivet ser väldigt olika ut runt om i Sverige. SEB har ett ansvar som bank att bidra till att fler unga i Sverige stärks med kunskaper om privatekonomi för att kunna göra hållbara val och skapa sig en bra framtid. Idag ser SEB en växande ojämlikhet i Sverige där klassklyftorna ökar. SEB vet också att ekonomi påverkar flera plan: Hälsa, boende och livskvalitet, riskbenägenhet, skulder och glädje.

Källa: SEB

Att alla får en finansiell kunskap och en trygg privatekonomi är en faktor som har stor påverkan på hur SEB bygger ett hållbart samhälle. SEB tror att människor med ett entreprenöriellt tankesätt är viktiga för en utveckling mot ett hållbart samhälle. En social entreprenör mäter inte sin framgång i ekonomisk vinst, utan i vinst/effekt för samhället och SEB vill bidra till att fler unga ska våga bli sociala entreprenörer som förändrar världen.

LÄS MER OM VÅRT PARTNERSKAP

ANMÄL ER TILL SUSTAINABILITY HACKATON MED SEB

Är en lösningsinriktad innovationstävling där eleverna arbetar gruppvis med ett case och tävlar nationellt med sina idéer. Anmälan öppnar 8/8.

LÄS MER HÄR

GRUPPEN SPARSEBRAN TILL FINAL I SUSTAINABILITY HACKATHON 2021

Lundellska skolan i Uppsala.

LÄS MER HÄR

Aktuellt

– VI BEHÖVER UNGAS PERSPEKTIV FÖR ATT UTVECKLA VÅR BRANCH

Intervju med Annette Andersson, Hållbarhetsexpert på SEB.

LÄS MER HÄR

LÄS MER OM SEB:S HÅLLBARHETSARBETE

Som bank har SEB makten, möjligheter och ansvaret att påverka den värld vi lever i. SEB:s hållbarhetsstrategi sätter en långsiktig ram för hur vi bidrar till en hållbar framtid. SEB har definierat tre mål – det bruna. gröna och det framtida – som SEB arbetar för att nå.

LÄS MER HÄR
Säger **** som arbetar på SEB. Foto: Future Minds

SÅHÄR SER DET UT BLAND UNGA IDAG

Sverige är ett av världens mest jämlika länder om man tittar på det ur ett internationellt perspektiv. I grunden är ojämlikheten låg och välbefinnandet högt och vi toppar många listor. Fram tills ungefär 1980-talet minskade ojämlikheten i Sverige kontinuerligt, men SEB har sedan dess sett en allt större ökning av klyftorna i landet. Faktum är att Sverige är det land i Norden där inkomstklyftorna ökar snabbast: År 2000 var inkomstklyftorna i Sverige näst lägst i Norden, idag är de högst.

Den ekonomiska standarden har generellt ökat i Sverige, men andelen som lever i ekonomisk utsatthet har ökat bland alla grupper sedan 1990-talet, t.ex. bland kön, klass och härkomst. I och med att den ekonomiska ojämlikheten ökar i samhället ökar också kunskapsglappet mellan olika grupper. SEB tror att det är viktigt att man får chansen att lära sig om privatekonomi så tidigt som möjligt så man är redo för klivet ut i vuxenlivet.

Källa: SEB

En stor anledning till den ökade ojämlikheten är att svenskarna har kunnat spara mer pengar som växer genom ränta-på-ränta effekten. De som har möjlighet att spara mycket pengar i fonder eller aktier har även fått en större avkastning. Samtidigt har de som inte sparat, av brist på möjlighet eller kunskap, gått miste om denna utveckling vilket gjort att klyftorna ökat markant i Sverige de senaste åren. Svenskar blir sämre på att spara och fler unga än någonsin har smålån och krediter. Det är också allt fler som ansöker om skuldsanering hos kronofogden och särskilt stor är ökningen hos unga vuxna.

SEB har tillsammans med andra aktörer ett ansvar att bidra till att fler unga i Sverige stärks med kunskaper om privatekonomi för att kunna göra hållbara val och skapa sig en bra framtid. Det är en strävan som på sikt bidrar till ett mer jämlikt samhälle och minskad korruption. SEB har funnits sedan 1856, med målet att möjliggöra för människor och företag att förverkliga sina drömmar. 1864 anställde SEB som första bank i världen en kvinna, och den symboliska handlingen vill vi låta inspirera oss vidare för att bidra till en mer jämlik och hållbar värld.

Säger Annette Andersson, Hållbarhetsexpert på SEB i en intervju med Future Minds.

VÅRT PARTNERSKAP

EVENT

Som partner deltar SEB på våra event Future Minds Sustainability Hackathon och Future Minds Filmfest. Under Sustainbility Hackathon tar SEB fram förberedelsematerial till skolor tillsammans med Future Minds, medverkar på Hackathon och finalen där SEB är med och utser en vinnare. Till filmfesten får elever granska och möta SEB i ett panelsamtal.

Gymnasiearbete

Inför årskurs 3 kan elever göra sitt gymnasiearbete tillsammans med Future Minds och SEB. Projektförslaget ”En hållbar ekonomisk jämställdhet” är del av modul 3.

Läs mer här om hur elever arbetar med våra projektförslag.

ELEVERS RESPONS

I alla våra enkätundersökningar kan vi se att elever uppskattar våra event och att få arbeta nära riktiga hållbarhetsutmaningar som SEB har och vara en del av lösningen.

Säger en av eleverna som deltagit i vårt event Sustainability Hackathon.