Gå till innehåll

VÅRT PARTNERSKAP

EVENT

Som partner deltar SEB på våra event Future Minds Sustainability Hackathon och Future Minds Filmfest. Under Sustainbility Hackathon tar SEB fram förberedelsematerial till skolor tillsammans med Future Minds, medverkar på Hackathon och finalen där SEB är med och utser en vinnare. Till filmfesten får elever granska och möta SEB i ett panelsamtal.

Gymnasiearbete

Inför årskurs 3 kan elever göra sitt gymnasiearbete tillsammans med Future Minds och SEB. Projektförslaget ”En hållbar och ekonomisk jämställdhet” är del av modul 3.

Läs mer här om hur elever arbetar med våra projektförslag.

Aktuellt

case: öka jämlikheten genom kunskap om privatekonomi

I år ska elever från hela Sverige lösa SEBs case "Öka jämlikhet genom kunskap om privatekonomi" på vårt event Sustainaiability Hackathon. Läs mer om vårt event och deras case här.

Läs mer

Förslag till gymnasiearbete: En hållbar ekonomisk jämnställdhet

Projektförslaget heter "En hållbar ekonomisk jämnställdhet" och har temat: jämnställdhet, jämlikhet, privatekonomi, nationalekonomi och beteendevetenskap. Skriv ditt gymnasiearbete baserat på en tematisk frågeställning som IKEA har bidragit till.

Läs mer

Sammanfattning om vårt partnerskap

Här kan du ladda ner en sammanfattad text.

PDF

SEBs hållbarhetsarbete

Här kan du läsa mer om SEBs mål och hållbarhetsarbete.

Läs mer