Gå till innehåll

Moment 3

Översikt

 • SYFTE

  Att skapa engagemang, ökad kunskap och få verktyg för att vara en aktiv del i
  förändringsarbetet för en hållbar utveckling

 • MÅL

  Att eleverna får ökad kunskap om vilka möjligheter och hinder det finns för en förändring och att eleverna får verktyg att använda.

 • METOD

  Reflektioner, analyser och workshop.

 • OMFATTNING

  Pass: 3
  Total tid: 120 – 180 min.

innehåll: