Gå till innehåll
Modul 1

påverkan: hur sker hållbar utveckling?

Vad leder till förändring?

Handledningens upplägg

I denna handledning hittar du som lärare beskrivningar av de övningar och uppgifter som ingår i momentet. Momentet är uppdelat i ett antal pass, där varje pass är tänkt att vara en lektion. Passen är tänkta att genomföras i ordning och bygger på varandra.

Handledningen innehåller först en introduktion med didaktisk reflektion. Därefter presenteras beskrivningar av lektionspassen, med instruktioner för de olika övningarna som ingår i varje pass. Varje pass avslutas med en Exit Ticket – en liten reflektion kring passet, som eleven skriver ner och lämnar in till dig som lärare i slutet på lektionen.

Till vissa övningar ingår handouts, elevinstruktioner, faktatexter och liknande. Dessa ligger som bilagor sist i handledningen. I bilagorna hittas också källförteckning och kopplingar till läroplanen.

Översikt

 • SYFTE

  Att skapa engagemang, ökad kunskap och få verktyg för att vara en aktiv del i
  förändringsarbetet för en hållbar utveckling

 • MÅL

  Att eleverna får ökad kunskap om vilka möjligheter och hinder det finns för en förändring och att eleverna får verktyg att använda.

 • METOD

  Reflektioner, analyser och workshop.

 • OMFATTNING

  Pass: 3
  Total tid: 120 – 180 min.

innehåll:

 • Om Future Minds
 • Introduktion till momentet
 • Koppling till läroplanen
 • Pass 1: Förändring
  • Introduktion
  • Hemuppgift: Vad skulle göra skolan mer hållbar?
 • Pass 2: Systemteori & Problemanalys
  • Återblick
  • Teorigenomgång: Varför är det så svårt med förändring?
  • Uppgift: Problemträd
 • Pass 3: Hur kan hållbar utveckling ske?
  • Teorigenomgång: Hur kan vi driva systematisk förändring?
  • ABCD-Workshop: Hur kan hållbar utveckling ske?
 • Referenslista
 • Bilagor