Gå till innehåll
Modul 1

social hållbarhet

Handledningens upplägg

I denna handledning hittar du som lärare beskrivningar av de övningar och uppgifter som ingår i momentet. Momentet är uppdelat i ett antal pass, där varje pass är tänkt att vara en lektion. Passen är tänkta att genomföras i ordning och bygger på varandra.

Handledningen innehåller först en introduktion med didaktisk reflektion. Därefter presenteras beskrivningar av lektionspassen, med instruktioner för de olika övningarna som ingår i varje pass. Varje pass avslutas med en Exit Ticket – en liten reflektion kring passet, som eleven skriver ner och lämnar in till dig som lärare i slutet på lektionen.

Till vissa övningar ingår handouts, elevinstruktioner, faktatexter och liknande. Dessa ligger som bilagor sist i handledningen. I bilagorna hittas också källförteckning och kopplingar till läroplanen.

Översikt

 • syfte

  Att skapa förståelse för vad som utgör social hållbarhet och hur det hänger ihop med ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

 • mål

  Att eleverna tillskansar sig ökad kunskap om social hållbarhet och reflekterar över välmående kopplat till ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

 • metod

  Frågeställningar, värderingsövningar och elevuppdrag.

 • omfattning

  Pass: 3
  Total tid: 180 – 215 min.

innehåll:

 • Om Future Minds
 • Introduktion till momentet
 • Koppling till läroplanen
 • Pass 1: Hur påverkar våra förutsättningar hur livet blir?
  • Övning: Ett steg fram
  • Övning: Vem producerar och hur?
 • Pass 2: Vad säger forskningen?
  • Teorigenomgång
  • Övning: Case Crêpes & Waffles
 • Pass 3: Mänskliga rättigheter, välmående och ekologisk hållbarhet
  • Övning: Mänskliga rättigheter och social hållbarhet
  • Övning: Hur kan ökat välmående påverka ekologisk hållbarhet?
  • Uppgift: Avslutande reflektion
 • Referenslista
 • Bilagor