Gå till innehåll

Moment 6

Översikt

 • syfte

  Att fördjupa elevernas förmåga att förstå och tänka i system, samt att öka deras kunskap om samband i naturen och i samhället.

 • mål

  Att eleverna tillskansar sig ökade kunskaper om ekosystemtjänster, biologisk mångfald, globala målen för hållbar utveckling och kan omsätta detta i ett lokalt perspektiv.

 • metod

  Analys över hur de globala målen är uppbyggda, med koppling till lokala planer och åtgärder, värderingsövningar, reflektioner och grupparbete.

 • omfattning

  Pass: 3
  Total tid: 180 – 280 min.

innehåll:

 • Om Future Minds
 • Introduktion till momentet
 • Koppling till läroplanen
 • Pass 1: Ekosystemtjänster och planetära gränser
  • Övning: Vilka ekosystem har du använt idag?
  • Värderingsövning
  • Teorigenomgång
 • Pass 2: Biologisk mångfald och Globala målen
  • Uppgift: Biologisk mångfald och Globala målen
 • Pass 3: Lokalt ansvar och förankring
  • Uppgift: Biologisk mångfald och ekosystemtjänster i din kommun
 • Referenslista
 • Bilagor