Gå till innehåll

Moment 8

Översikt

 • Syfte

  Att genom praktiska övningar och korta föreläsningsinslag få möjlighet att identifiera, utforska och börja hantera egna känsloupplevelser kopplade till klimatkrisen, samt att förstå kopplingen mellan känslohantering och kollektivt agerande.

 • mål

  Att eleverna får grundläggande kunskap om känslor generellt och klimatrelaterade känslor specifikt, samt grundläggande förståelse för vilka strategier som är hjälpsamma för att hantera klimatrelaterade känslor.

 • metod

  Psykoedukativa filmklipp, Teorigenomgångar, Praktiska övningar, Gemensam reflektion. 

 • MOMENTETS omfattning

  180-220 min

Innehåll

 • Introduktion
 • Om momentet
 • Om klimatkänslor
 • PASS 1: IDENTIFIERA DINA KÄNSLOR
  • Övning: Utforska känslor med videoklipp
  • Film: Vad är känslor:
  • Övning: Skriva om känslor
 • Pass 2: UTFORSKA DINA KÄNSLOR
  • Film: Klimatkänslor och framtidsvision
  • Teorigenomgång
  • Övning: Aktiveringspilen
  • Avslutande reflektion
  • Hemuppgift: Klimatquiz
 • Pass 3: KOLLEKTIVT ENGAGEMANG
  • Sammanfattning
  • Övning: Ensam- eller tillsammansengagemang
  • Övning: Skriva om ett ”vi”
  • Hemuppgift: Tre aktiviteter
 • Källor & länkar
 • Bilaga: Kopplingar till läroplan