Gå till innehåll
Modul 1

EKONOMISK hållbarhet

Att hushålla inom planetära gränser.

Handledningens upplägg

I denna handledning hittar du som lärare beskrivningar av de övningar och uppgifter som ingår i momentet. Momentet är uppdelat i ett antal pass, där varje pass är tänkt att vara en lektion. Passen är tänkta att genomföras i ordning och bygger på varandra.

Handledningen innehåller först en introduktion med didaktisk reflektion. Därefter presenteras beskrivningar av lektionspassen, med instruktioner för de olika övningarna som ingår i varje pass. Varje pass avslutas med en Exit Ticket – en liten reflektion kring passet, som eleven skriver ner och lämnar in till dig som lärare i slutet på lektionen.

Till vissa övningar ingår handouts, elevinstruktioner, faktatexter och liknande. Dessa ligger som bilagor sist i handledningen. I bilagorna hittas också källförteckning och kopplingar till läroplanen.

Översikt

 • syfte

  Att öka elevernas kunskap och förståelse för ekonomiska system och ekonomiska styrmedel.

 • mål

  Att eleverna tillskansar sig ökade kunskaper om ekonomins roll i samhället och reflekterar över hur den kan användas för att bidra till en hållbar utveckling.

 • metod

  Värderingsövningar, teori, grupparbete och reflektioner.

 • omfattning

  Pass: 2
  Total tid: 140 – 190 min.

innehåll:

 • Om Future Minds
 • Introduktion till momentet
 • Koppling till läroplanen
 • Pass 1: Ekonomins utmaningar och möjligheter
  • Introduktionsövning: Önskningar och behov
  • Teorigenomgång
  • Övning: Var måste vi tänka om?
 • Pass 2: Ekonomiska lösningar på hållbarhet
  • Värderingsövning
  • Positiva exempel
  • Uppgift: Nutidsspaning och framtidsspaning för hållbara lösningar
  • Valfri fördjupning
 • Referenslista
 • Bilagor