Gå till innehåll

Moment 7

Översikt

 • syfte

  Att eleverna får arbeta källkritiskt och framåtsyftande med klimatförändringar samt få ökad förståelse för den komplexa frågeställningen.

 • mål

  Att eleverna får ökade kunskaper om klimatförändringar, dess effekter, åtgärder samt utvecklar färdigheter i källkritik.

 • metod

  Källkritiska studier på artiklar om klimatförändringar, arbete med analyser kopplat till klimatförändringar, värderingsövningar.

 • omfattning

  Pass: 3
  Total tid: 230 – 350 min.

innehåll:

 • Om Future Minds
 • Introduktion till momentet
 • Koppling till läroplanen
 • Pass 1: Känslor, åsikter och fakta
  • Introduktionsövning: Vilka känslor väcker klimatfrågan hos dig?
  • Teorigenomgång
 • Pass 2: Att tycka eller att veta
  • Uppgift: Att tycka eller att veta
  • Värderingsövning: Avsluta meningen
 • Pass 3: Hur kommer vi överens och vem gör vad?
  • Uppgift: Vad behövs och hur kommer vi överens?
  • Valfri fördjupning: Mediaspaning om klimatkrisen
 • Referenslista
 • Bilagor