Gå till innehåll

Moment 7

Översikt

 • syfte

  Att eleverna får arbeta källkritiskt och framåtsyftande med klimatförändringar samt få ökad förståelse för den komplexa frågeställningen.

 • mål

  Att eleverna får ökade kunskaper om klimatförändringar, dess effekter, åtgärder samt utvecklar färdigheter i källkritik.

 • metod

  Källkritiska studier på artiklar om klimatförändringar, arbete med analyser kopplat till klimatförändringar, värderingsövningar.

 • omfattning

  Pass: 3
  Total tid: 230 – 350 min.

innehåll: