Gå till innehåll
Modul 1

källkritik och klimatet

Handledningens upplägg

I denna handledning hittar du som lärare beskrivningar av de övningar och uppgifter som ingår i momentet. Momentet är uppdelat i ett antal pass, där varje pass är tänkt att vara en lektion. Passen är tänkta att genomföras i ordning och bygger på varandra.

Handledningen innehåller först en introduktion med didaktisk reflektion. Därefter presenteras beskrivningar av lektionspassen, med instruktioner för de olika övningarna som ingår i varje pass. Varje pass avslutas med en Exit Ticket – en liten reflektion kring passet, som eleven skriver ner och lämnar in till dig som lärare i slutet på lektionen.

Till vissa övningar ingår handouts, elevinstruktioner, faktatexter och liknande. Dessa ligger som bilagor sist i handledningen. I bilagorna hittas också källförteckning och kopplingar till läroplanen.

Översikt

 • syfte

  Att eleverna får arbeta källkritiskt och framåtsyftande med klimatförändringar samt få ökad förståelse för den komplexa frågeställningen.

 • mål

  Att eleverna får ökade kunskaper om klimatförändringar, dess effekter, åtgärder samt utvecklar färdigheter i källkritik.

 • metod

  Källkritiska studier på artiklar om klimatförändringar, arbete med analyser kopplat till klimatförändringar, värderingsövningar.

 • omfattning

  Pass: 3
  Total tid: 230 – 350 min.

innehåll:

 • Om Future Minds
 • Introduktion till momentet
 • Koppling till läroplanen
 • Pass 1: Känslor, åsikter och fakta
  • Introduktionsövning: Vilka känslor väcker klimatfrågan hos dig?
  • Teorigenomgång
 • Pass 2: Att tycka eller att veta
  • Uppgift: Att tycka eller att veta
  • Värderingsövning: Avsluta meningen
 • Pass 3: Hur kommer vi överens och vem gör vad?
  • Uppgift: Vad behövs och hur kommer vi överens?
  • Valfri fördjupning: Mediaspaning om klimatkrisen
 • Referenslista
 • Bilagor